Burgemeester Lenferink gaat de komende periode weer zelf in gesprek met het bestuur van het Trekvaartplein. Bestuurslid Annie Offenberg (li) is blij met de rehabilitatie. (Foto: Chris de Waard).

Burgemeester rehabiliteert bewoners Trekvaartplein

‘Voor het overgrote deel zijn het hele keurige mensen.’ Burgemeester Lenferink geeft toe dat hij de bewoners van Trekvaartplein onterecht heeft veroordeeld. In februari 2006 kondigde hij aan het woonwagenkamp hard te gaan aanpakken, omdat er allerlei zaken gebeurden die niet door de beugel konden. Hij noemde het kamp een vrijplaats, maar dat was volgens een onderzoeker ‘op basis van aannames gevoed door onkunde en vooroordelen’.

Destijds werden plannen gemaakt om het woonwagenkamp hard aan te pakken. ‘Op een relatief klein gebied gebeuren op grote schaal zaken die niet door de beugel kunnen. Sommige bewoners betalen ten onrechte geen belasting, anderen krijgen een uitkering terwijl ze daar geen recht op hebben, weer anderen hebben huurachterstanden, enzovoorts.’ Er is daarna pas onderzoek gedaan, waaruit bleek dat het allemaal ontzettend meevalt. Er is wel wat mis, maar niet meer dan in sommige andere wijken.

Lenferink heeft op korte termijn een afspraak met de bewoners van Trekvaartplein om weer op een goede manier in gesprek te komen. Nu blijkt dat de communicatie met de ambtenaren erg slecht verloopt, wil hij regelmatig controlegesprekken met de bewoners. Zo wil hij ‘de temperatuur opnemen’ en toezicht houden op het project.

Antoine Theeuwen (SP) is net als veel andere politici erg ontevreden over de gang van zaken. ‘Het collegebesluit rond Trekvaartplein is genomen op basis van stukken die de gemeenteraad nooit heeft gezien. Toen we de Sociale Analyse wel kregen, bleken de conclusies en aanbevelingen er niet bij te zitten.’ Lenferink is van mening dat daar niet te veel achter moet worden gezocht. ‘Die hoorden niet bij de opdracht en waren overbodig voor de besluitvorming.’ Verder doen de politici er het zwijgen toe, maar dat er nog veel besproken moet worden, is duidelijk.

Leiden Trekvaartplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×