Conferentie over DNA bij Naturalis

Terwijl een groot deel van Leiden in de ban van 3 oktober is, zijn bij Naturalis serieuze zaken aan de orde. Van woensdag 3 tot donderdag 5 oktober, vindt daar namelijk de conferentie ‘DNA barcoding in Europe’ plaats. Deze conferentie maakt onderdeel uit van het wereldwijde DNA barcodering programma en wordt georganiseerd door Naturalis, het Centraalbureau Schimmelcultures, het Zo├Âlogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Herbarium Nederland.

Doel van deze conferentie is het bijeenbrengen van onderzoekers, belanghebbenden en financiers van onderzoek om zo de Europese bijdrage aan het wereldwijde DNA barcodering programma verder vorm te geven. Ook worden tijdens de conferentie de laatste resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de DNA-streepjescode. Het is de bedoeling dat binnen vijf jaar de DNA-barcode van een half miljoen verschillende levende wezens wordt vastgesteld. Op die manier wordt het volgens de onderzoekers een stuk eenvoudiger om levend materiaal te determineren. Dat is niet alleen handig voor biologen, maar ook voor onder meer toepassingen in biodiversiteitstudies, gezondheidsonderzoek, landbouw, internationale handel en vliegveiligheid. Aan de conferentie zullen zo’n 130 mensen deelnemen, die afkomstig zijn uit 20 Europese landen. Ook zijn er gastsprekers aanwezig uit Amerika en Canada. Interessante sprekers zijn de oprichter van het Canadian Centre of DNA Barcoding Paul Hebert en David Schindel, de secretaris van het Consortium for the Barcode of Life.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×