“Voorkom dat onze grachten gedotterd moeten worden ”

Het merendeel van de Leidse horecaondernemers weet nog niet hoe het na 1 juli 2008, wanneer het rookverbod van kracht wordt, de verstokte rokers tegemoet moet treden. Dat bleek donderdagavond in de commissie Bestuur en Leefbaarheid waar het terrassenbeleid van wethouder Filip van As op de agenda stond. Vijf insprekers maakten hier gebruik van de mogelijkheid in te spreken. Zeker nu minister Klink van Volksgezondheid vandaag heeft aangekondigd het roken onder overkappingen waarschijnlijk niet te zullen dulden weten de horecaondernemers niet waar ze de oplossing moeten zoeken.

Als eerste maakte horeca-uitbater Willem Ankone gebruik van de mogelijkheid in te spreken. Hij zou graag een terrasboot willen zien voor Barrera en voor L’Esperance, dat in 2014 tweehonderd jaar bestaat. Volgens Ankone zou wethouder Witteman in een eerder stadium al hebben toegezegd dat er voor zes extra terrasboten plaats was in de Leidse binnenstad. Ook de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) zou positief geadviseerd hebben als hij maar gebruik maakte van een platbodem en niet van een ponton. Ook werd het gebruik van ontsierende relingen hem afgeraden. Zeker nu het rookverbod er aan zit te komen zou ik een jaar proeftijd willen hebben om aan te tonen dat een terrasboot in het Rapenburg niet ontsierend hoeft te zijn. Maak voor de Leidse horecaondernemers een ruimere exploitatie mogelijk. Ankone heeft al een advocaat in de arm genomen om oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemers die wel een terrasboot mogen neerleggen aan de kaak te stellen.

De tweede inspreker was Richard van Leeuwen van Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Leiden. Hij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de terrassennota, maar heeft desalniettemin nog wel wat noten op zijn zang. Van Leeuwen: “In grote lijnen kunnen wij ons vinden in de uitgangspunten van de terrassennota. Wel wil ik de leden van de commissie verzoeken te anticiperen op het komende rookverbod. Maak het mogelijk dat er buiten iets geregeld kan worden zodat mensen buiten hun sigaretje kunnen opsteken. Blijf daarom geen halsstarrig nee zeggen tegen grotere overkappingen, zodat rokers in ieder geval droog staan. Neem dat mee in uw overwegingen. Als er meer mensen buiten gaan roken kan dat extra overlast opleveren. Verder lees ik in de nota dat terrassen geen belemmering mogen vormen voor de ambulante handel, de jaarlijkse kermis en andere evenementen. Dat vinden wij op zich okay maar voer dan tevens een vice versa in. Als de gemeente ergens in de buurt van een terras moet de straat moet opbreken, dan verwachten wij ook de nodige tegemoetkomingen. Ten derde moet er een regeling in de nota worden opgenomen waarin openbare werken en stadstoezicht beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte zijn. Zorg voor een communicatieve link zodat veel frustraties over en weer voorkomen kan worden. Tot slot stelt u in uw nota dat terrasmeubilair niet van kunststof mag zijn. Ik wil u er echter op wijzen dat horecaondernemers veel geïnvesteerd hebben in kunststof meubilair eenvoudig omdat het veel langer meegaat. Een overgangsperiode hierin zou dan ook wenselijk zijn. ”

Als derde sprak de heer Bruine van de ARK in. Bruine: “We moet zuinig op ons water zijn. We moeten met z’n allen voorkomen dat onze grachten op een gegeven moment gedotterd moeten worden omdat doorgang van de scheepvaart en recreatievaart ernstig belemmerd wordt. Samen moeten we er voor waken dat ons water geprivatiseerd wordt. Ik pleit voor een vaste maat ten opzichte van bruggen waar geen terrasboten mogen liggen. De kans dat het Rapenburg dicht zal slibben met terrasboten achten wij niet zo groot. Misschien is het nuttig een soort plankaart te maken met daarop maximale breedtes van terrasboten en plekken waar absoluut om veiligheidsredenen of doorvaart geen terrasboot mag liggen. Tot slot vindt de ARK dat terrasboten niet boven de kade zouden moeten kunnen uitsteken. ”

De heer Kloeg, binnenstadsbewoner vindt dat het terrassenseizoen van grofweg Koninginnedag tot Leidens Ontzet voor alle partijen een prima houvast biedt. Kloeg: “Dat wordt als duidelijk ervaren. Wel pleit ik hier voor een betere communicatie met de bewonersorganisaties in de Leidse Binnenstad. ”

De uitbater van de Engelse pub North End heeft ooit eens illegaal een terrasboot in het water van het Rapenburg gelegd, maar heeft nu een vergunning. Snoek: “Ik denk dat wij bewezen hebben dat het werkt. Liever minder auto’s, minder parkeermeters en minder vuilnis op straat dan een terrasbootje, dat zit echt niemand in de weg. ”

Over enkele weken buigt de commissie Bestuur en Leefbaarheid in meningsvormende zin over het terrassenbeleid waarna voor de start van het volgend terrassenseizoen de nota in de gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×