‘Standpunt SP vergroot kans op RGL door de Breestraat'

De coalitie is vooral teleurgesteld nu de SP-wethouders zijn opgestapt. ‘Wij willen net als de SP geen RijnGouwelijn door de Breestraat. Maar als we nu nee zeggen tegen onderhandelen met de Provincie, komt de RGL zeker door de Bree,’ aldus Marije van den Berg. De SP stelt dat de coalitiepartijen al akkoord zijn met de aanleg over de Hooigracht/Langegracht. ChristenUnie, GroenLinks en PvdA ontkennen dat en zeggen alleen te willen blijven onderhandelen.

De drie overgebleven coalitiepartijen ‘vinden dat de uitgestoken hand van de Provincie gegrepen moet worden om de RGL door de Breestraat voor eens en altijd onmogelijk te maken’. De PvdA is van mening dat Leiden er wel uit kan komen met de Provincie. ‘Onze fractie wil wethouder Steegh op pad sturen met voorwaarden die hij wat ons betreft uit die onderhandelingen moet slepen – denk dan aan de grootte van een toekomstige stadstram, aan de voorwaarde dat de Ringweg Oost er komt om het verkeersinfarct van Leiden op te lossen, aan het eerst aanleggen van de tramlijn naar de kust, aan garanties over de treinverbinding met Utrecht. Het is hoogconjunctuur: de Provincie staat nú open voor de wensen van Leiden. Die kans moeten we verzilveren.’

De partijen zeggen liever oplossingen voor alle verkeersproblemen te zoeken dan een jarenlange strijd in de rechtszaal te voeren. Gijs Holla (PvdA) betoogde dat uit verdere onderzoeken best kan komen dat het onmogelijk is om de RGL over de Hooigracht aan te leggen. ‘Dan stemt het college gewoon tegen de RGL, maar dan zonder SP.’ ChristenUnie, GroenLinks en PvdA zijn bang dat het opstappen van de SP wel een nobel gebaar lijkt, maar dat Leiden er alleen maar bij verliest.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×