Portaal wil meer slopen op Waardgracht

Portaal wil een deel van de woningen liever slopen dan renoveren in het gebied Oranjegracht/Waardgracht. Eerst zou een deel van de woningen in blok 12 en 13 worden gerenoveerd, maar Portaal is nu van mening dat de sloop van alle woningen en een totaal nieuwbouwplan meer woonkwaliteit oplevert. Met de bewoners wordt inmiddels overlegd.

Van de 59 woningen zouden er al 21 worden gesloopt. Dat is nodig om op het Lakenplein nieuwbouw te realiseren voor verpleeghuis ’t Huis op de Waard, met daarbij levensloopbestendige appartementen. In februari 2007 heeft de gemeente hiervoor toestemming gegeven. De andere 38 woningen zouden worden gerenoveerd. Inmiddels is de voorkeur van Portaal echter veranderd en wil de woningcorporatie alle woningen slopen. Hoewel er nog geen uitgewerkt plan is, verwacht Portaal dat er wel ongeveer 38 woningen terug komen.

Portaal vindt het een belangrijk punt dat meer dan de helft van de oorspronkelijke bewoners heeft aangegeven liever maar één keer te verhuizen. Bij renovatie moeten mensen eerst naar een tijdelijke woning verhuizen en daarna weer terugverhuizen. Daarnaast wil Portaal de woonkwaliteit verder verbeteren dan door renovatie mogelijk is. De sloopaanvraag wordt nu voorgelegd aan de gemeente. De woningcorporatie hoopt over een jaar aan de slag te kunnen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×