RijnlandRoute via N11 tracé: in 2015 klaar

De RijnlandRoute kan het beste in het verlengde van de N11 komen. Dat vinden de meeste bestuurders van de As Leiden Katwijk. De bestuursconferentie was besloten, maar op de website van de gemeente Wassenaar is nu informatie beschikbaar. Als alles meezit is de RijnlandRoute in 2015 klaar. Er zijn geen besluiten genomen, maar het geeft ‘een goede indicatie over het draagvlak’, aldus het college van Wassenaar.

De meeste bestuurders vinden het N11 tracé beter. Dat is goedkoper en veiliger. De N11 wordt dan doorgetrokken en sluit aan op de N206. Dit is de zogenaamde noordelijke variant. Wassenaar wil graag een groene buffer tussen de duinen en de polders van het Groene Hart en is voor het Korte-Vliet tracé. Verkeerskundig is er in ieder geval geen verschil tussen de twee alternatieven. In alle gevallen neemt de verkeersdrukte op de N44 af. De bedoeling is dat in het voorjaar van 2012 begonnen wordt met de aanleg van de weg, die in 2014 of 2015 klaar moet zijn.

De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de RijnlandRoute is nog niet compleet. Er ontbreekt nog informatie over lucht en geluid en er is op een aantal zaken nadere toelichting en onderbouwing nodig. Daarom neemt de stuurgroep RijnlandRoute pas op 30 oktober een beslissing. Over dat besluit is op 31 oktober een gesprek gepland tussen de Provincie en de minister van Verkeer en Waterstaat.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×