Leidse financiën gaan zware tijden tegemoet

De gemeente Leiden staat een aantal financieel zware jaren te wachten. Met bezuinigingen en enkele belastingverhogingen probeert het College van B & W de touwtjes aan elkaar te knopen. Omdat het inwoneraantal van Leiden terugloopt krijgt Leiden een steeds kleiner wordend bedrag uit de Algemene Uitkering van het Rijk.. Dat krimpscenario zet de komende jaren nog door. Ook staat Leiden voor hoge kosten in de sociale sfeer. Zo gaat er vrij veel geld naar de sociale werkvoorziening De Zijl Bedrijven. De onroerend zaakbelasting moet daarom met 3,25 procent omhoog en ook zullen andere belastingen zoals de afvalstoffenheffing met 3,5 procent worden verhoogd. Dat blijkt uit de vrijdagochtend in de B & W kamer van het Leidse stadhuis gepresenteerde, 228 pagina’s dikke programmabegroting voor 2008.

Wethouder Gerda van den Berg (PvdA), die de zware portefeuille Financiën voorlopig heeft overgenomen van de dinsdag opgestapte SP-wethouder Raymond Keur overhandigde het eerste exemplaar van de begroting aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad, Greetje van Gruting. Deze gemeentebegroting is nog opgesteld door het voltallige College van B & W, dus voordat de SP de stekker uit dit linkse College van B & W trok. Het College legt met deze begroting het fundament voor een solide financieel beleid voor de komende jaren. Verstandig en behoedzaam zijn daarbij de sleutelwoorden. Om ook de noodzakelijke investeringen te kunnen doen moet elders in de begroting pas op de plaats gemaakt worden.

Daarnaast wil het College geld vrij houden om de ‘leuke dingen’ uit het collegeprogramma Met hart en hand onverminderd door te voeren. Op deze manier hoeft er niets uit het wensenlijstje van de aangeschoten coalitie te worden geschrapt Van den Berg. Beleidsmatig bevat deze begroting niets nieuws. De echte beslissingen hiervoor zijn al in het begin van de collegetermijn genomen. Door de raadsleden gekscherend de hoofdwethouder genoemd, haast zich door te stellen dat de stijgingen niet meer dan trendmatig zijn en daarom ook begrepen moet worden als een inflatiecorrectie. Die inflatiecorrectie liet B & W door de financial controller door het verschil tussen verwachte en werkelijke inflatie in 2006, op te tellen bij de verwachte inflatie van 2008. Ook is er bij het opstellen van deze begroting gebruik gemaakt van de zogenaamde septembercirculaire van het rijk zodat van de laatste gegevens en bedragen gebruik is gemaakt. Er is om zo te zeggen zo dicht mogelijk bij de nul begroot. Dat betekent dat de kans op mee- of tegenvallers tot een uiterst minimum is teruggedrongen.

Op 6, 7 en 8 november wordt deze begroting in de verschillende raadscommissies behandeld. Op 13 november volgt de behandeling in de gemeenteraad en dan kan de begroting op woensdag 15 november ter goedkeuring aan de provincie worden aan geboden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×