Leiden ontvangt ’geschenk uit de hemel’

Sinterklaas is vroeg dit jaar. Na veel tegenvallers rond grootschalige projecten kon burgemeester Henri Lenferink vanmiddag na afloop van de vergadering van het demissionaire college van B & W melden dat Leiden een fantastisch aanbod in de schoot geworpen heeft gekregen. De Gemeente Leiden was gezien andere prioriteiten en wensen financieel niet bij machte de restauratie van het voormalige Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht voor haar rekening te nemen. In plaats van de geplande 10, 2 miljoen euro hoeft de gemeente nu slechts 671.000 euro mee te betalen voor de restauratie en inrichting van het Weeshuis. De resterende 9.529.000 euro voor de restauratie wil de Stichting Utopia nu voor haar rekening nemen. Nu de restauratie maar ook de exploitatie aan Utopia toevalt, kan de Gemeente Leiden een bedrag voor een kleine drie miljoen euro in haar zak houden. Het gebouw wordt nu voor 13.000 euro verkocht.  

De afgelopen jaren is door het College van B & W naarstig gezocht naar een nieuwe definitieve bestemming voor het Weeshuis die past bij het gebouw en de locatie. Het gebouw moest ook na restauratie rendabel kunnen worden geëxploiteerd waarbij geen concessies mochten worden gedaan aan het monumentale karakter van het imposante gebouw. De Stichting Utopia was hiertoe aanvankelijk bereid maar wil nu een enorme stap verdergaan door ook de restauratie grotendeels voor haar rekening te nemen.

Stichting Utopia is een van de belangrijkste subsidiegevers in dit project en wil nu het gehele pand in eigendom verwerven. Utopia stemt in met de condities die Leiden aan de restauratie en exploitatie stelt. In het voormalige Weeshuis is nu plaats voor het Kinderrechtenhuis en enkele archeologisch instellingen, waaronder de Leidse Archeologische Dienst. Voor deze laatste afdeling betaalt Leiden een proportioneel bedrag mee van 230.000 euro voor verbouwing en inrichting. B & W vraagt de raad dit unieke aanbod over te nemen in de geest van de wens van de gemeenteraad die in december 2006 al voor het behoud van het pand had besloten.

Volgens Lenferink, voorzitter van een demissionair College, valt aan dit voornemen niets controversieels te bespeuren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×