GroenLinks: terrasvergunning afschaffen

GroenLinks stelt voor om de terrasvergunning af te schaffen. Leiden zou dan de eerste gemeente zijn waar de horeca geen vergunning hoeft aan te vragen. Een terras zou nog wel steeds vooraf gemeld moeten worden en moet aan dezelfde regels voldoen als nu. Dat past bij het project ‘minder en betere regels’ van het College.

Morgenavond behandelt de commissie Bestuur en Leefbaarheid de terrasregels om die te vereenvoudigen. Het is de bedoeling om te komen tot minder regels en minder administratieve lasten voor de burgers en bedrijven. Er komen door deze regeling niet minder of meer terrassen, alleen de procedure wordt eenvoudiger.
Het aanvragen van een vergunning kost tijd en geld. Er zijn allerlei bezwaarprocedures mogelijk die voor vertraging zorgen. In het nieuwe voorstel moet een terras nog steeds aan meer dan 30 regels voldoen, maar kan het terras na een melding gelijk open. Burgers kunnen achteraf aan de gemeente melden aan welke regels het terras niet zou voldoen, waarna de gemeente dat controleert en eventueel optreedt.
In het voorstel van GroenLinks worden alle regels die gelden voor de terrassen opgenomen in de APV in plaats van in een regeling van de burgemeester. Hierdoor is het voor iedereen eenvoudig na te gaan of een terras aan de regels voldoet. Rianne Becht: “Voor het kunnen handhaven van het terrassenbeleid is een vergunning niet nodig, goede regels zijn het belangrijkste.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×