Miljoenentekort dreigt bij ontwikkeling ROC-locaties

15

Leiden heeft opnieuw een groot financieel probleem bij een groot project. De vier locaties die de gemeente Leiden heeft overgenomen van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) leveren een tekort op van ruim drie miljoen euro, terwijl er steeds vanuit was gegaan dat de herontwikkeling bugettair neutraal kon worden uitgevoerd. Wethouder Witteman stelt dat het huidige college hiermee is geconfronteerd (de aanschaf werd door het vorige college gedaan) en wil samen met de raad over een oplossing praten. Hiervoor wordt binnenkort een speciale bijeenkomst belegd. Op de vier onderwijslocaties die de gemeente voor 25,6 mijloen euro overnam van het ROC, wil de gemeente onder meer woningen en een 2.500 m2 grote moskee realiseren.

Op het Lammenschanspark heeft de gemeente 425 woningen gepland, waarvan 106 in de sociale sector. Volgens Witteman is het nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk kan: “Dat komt neer op een bouwdichtheid van 120 woningen per hectare, zo’n hoge bouwdichtheid hebben we nergens in Leiden.”

Bij de Ter Haarkade is de geplande 2.500 m2 grote moskee er de oorzaak van dat de opbrengst tegenvalt. Een moskee levert nu eenmaal minder op dan woningen. Naast de moskee blijft er nu plaats over voor 44 meergezins- en 38 ééngezinswoningen. Raadslid Jan Boer van de Stadspartij Leiden Ontzet vond dat echt niet kunnen: “We moeten geen kerken gaan subsidiëren. Verkoop het hele zooitje dan maar zoals het nu is.”

Bij de derde locatie, de Dieperpoellaan, speelt een ander probleem. Omdat die plek aansluit op het Leidse Hout wil de gemeente daar geen hoogbouw, waardoor het ook hier lastig wordt om uit de kosten te komen. Alleen bij het Galgenwater verdient de gemeente wel een paar centen. De voormalige huishoudschool werd voor 1,7 miljoen aan SLS Wonen verkocht die er studentenwoningen gaat realiseren.

Wethouder Witteman hield de raad drie scenario’s voor, waaruit gekozen moet worden. “U heeft als raad een financieel kader gesteld, we hebben de woonvisie en stedenbouwkundige kaders. We kunnen bij de ontwikkeling van deze locaties niet binnen die kaders blijven. Het plan wordt duurder of de woningen zelf worden duurder of hoger.”

Als het aan de VVD ligt mag het college best wat duurder of hoger bouwen. Ook het aantal sociale huurwoningen hoeft van die partij niet te voldoen aan de norm van 25%. “Dat mag voor een keer best 20% of nog minder worden, als het maar geen euro méér kost dan begroot,” aldus raadslid Zevenbergen. Ook voor het CDA is het percentage sociale huurwoningen niet heilig. De PvdA wil niet ten koste van alles de woonnormen loslaten en kiest er eventueel voor dan maar het verlies te nemen. De overige partijen wachten het komende overleg af, alvorens een standpunt te bepalen.

Wethouder Witteman wees de commissieleden er nog wel op dat Leiden door de deal met het ROC twee hele mooie markante onderwijsgebouwen krijgt bij de twee stations. “En het ROC kan dat doen, omdat we ze van een aantal locaties hebben verlost.”

Delen

15 reacties

 1. Maar wat is nu precies DE reden dat dit (ook weer) tegenvalt? Die wordt niet echt duidelijk. (Bouwkostenstijgingen – nee toch?) Kan Witteman niet beter àl zijn ambtenaren ontslaan en met een schone lei beginnen? Je kan tenslotte niet tot in de eeuwigheid de schuld aan je voorgangers blijven geven, dan wordt het nooit wat met je ambities.

  De laatste alinea is wat enigmatisch (weest? mooit?), maar het lijkt me dat ROC wellicht ook wel wat water bij de wijn zou mogen doen, zijnde de lachende derde. Had een keer een stagiair van hen wiens bovenkamer volledig vacant was. En blijkbaar hebben zij betere zakelijke connecties dan de gemeente. De gemeente moet gewoon niet denken dat zij de strijd met projectontwikkelaars aan kan gaan – die verliezen ze ten allen tijde.

 2. Toedeledokie op

  Dat zinnetje tussen haakjes ( het vorige college………) daar moet dit college echt eens mee ophouden. SInds jaar en dag is R.O in de handen van “de lekkere linkse” PvdA, dus dit is een duidelijk een acte van overmogen voor de pvda in dit soort zaken.

  Verder: vertel eens wat nieuws zeg: alle zaken die door links aangepakt worden lopen toch gierend uit de klauwen qua kosten: scheltema, stadsgehoorzaal, aalmarkt enzovoorts…………..

   

 3. @ Toedeledokie : we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. Korenbeurs wist je nog niet, zeker?
  @ Joke: misschien beter Witteman te ontslaan en de ambtenaren te rouleren naar een andere afdeling…

 4. Ik heb een idee voor Witteman. We zetten er een tijdelijk AZC neer. Dat levert 6 ton op! 

 5. Zij moeten het behouden waar het voor bedoeld was, Jongeren….. Bouw woningen voor jongeren en starters. Mijn dochter van 26 staat al jaren ingeschreven voor een woning. Over een jaar of 5 is ze een keer aan de beurt.

 6. Goddomme nog eens aan toe wat is dit nou weer voor een zooitje? Ook helemaal niet voorspelbaar dat dit gebeurt hoor, neuh helemaal niet voorspelbaar. Dhr. Witteman praat nu al over een tekort van 3 miljoen, dus we kunnen rekenen op een uiteindelijk tekort dat in de buurt ligt van de 8 tot 10 miljoen (met dank aan de PvdA en de door hun gesloten onderhandse vastgoeddeals).

  ‘Wethouder Witteman stelt dan het huidige college hiermee is geconfronteerd en wil samen met de raad over een oplossing praten.’
  Joh … wil hij dat of zal hij wel moeten? Zeker als je terugleest wat dhr. Witteman in december 2006 tegen diezelfde raad zei:
  ‘Wethouder Witteman stelt dat de gemeente wel een risico loopt, maar dat een ‘ambitieus, maar haalbaar bouwprogramma, inclusief gebouwde parkeeroplossingen’ er voor zal zorgen dat de gemeente geen verlies leidt.’

  [zie dit bericht op sleutelstad.nl vab 13 december 2006:
  http://www.sleutelstad.nl/cgi-bin/news/gen1.pl?action=artikel&id=10818&zoekterm=roc%5D

  Sowieso wel tenenkrommend om die twee stukjes eens naast elkaar te leggen. Ik ga dat maar eens doen >

  A Locatie LAMMENSCHANS
  a-2006- Dat bouwprogramma betekent dat op de locatie Lammenschans
  340 woningen gebouwd mogen worden, waarvan 85 goedkope.
  Ook is 11.100 vierkante meter beschikbaar voor bedrijven.
  a-2007- Op het Lammenschanspark heeft de gemeente 425 woningen gepland,
  waarvan 106 in de sociale sector.
  Eh ligt het nu aan mij of komen deze cijfers niet overeen? Eerst MOCHTEN er maar 340 woningen gebouwd worden (of dat al haalbaar was laat ik hiet even in het midden) en nu, nog geen jaar later, heeft de gemeentelijke dienst van dhr. Witteman er 425 gepland! Wie, Waarom, Hoe?
  Witteman:”Dat komt neer op een bouwdichtheid van 120 woningen per hectare, zo’n hoge bouwdichtheid hebben we nergens in Leiden.”
  Dat kan je toch vantevoren allang uitgerekend hebben lulhannes! Nou moet die Witteman niet net doen alsof hij hier opeens mee geconfronteerd wordt. Want wanneer dat zo is dan heeft hij dus geen enkele, maar dan ook geen enkele notie wat er speelt op zijn afdeling.

  B locatie TER HAARKADE
  b-2006- Bij de Ter Haarkade komen 110 woningen, waarvan 27 goedkope.
  … ruimte voor bedrijven, namelijk 2500 vierkante meter.
  b-2007- Bij de Ter Haarkade is de geplande 2.500 m2 grote moskee
  er de oorzaak van dat de opbrengst tegenvalt.
  Naast de moskee blijft er nu plaats over voor 44 meergezins-
  en 38 ééngezinswoningen.
  Eerst heeft dhr. Witteman dus dit stukje vastgoed aan de raad verkocht met 2500m2 bedrijven erop en nu staat opeens op diezelfde (?) 2500m2 een moskee gepland. Sinds wanneer zit de overheid in de subsidiering van de bouw van gebedsgebouwen?? Is dat sinds dhr. Cohen in 020 hetzelfde deed met de westermoskee? (nog zo’n succesverhaal overigens) Dit gaat helemaal nergens over.

  C locatie GALGEWATER
  c-2006- Aan het Galgewater komen 15 dure appartementen
  c-2007- De voormalige huishoudschool werd voor 1,7 miljoen aan SLS
  Wonen verkocht die er studentenwoningen gaat realiseren.
  Ja zo zorg je er natuurlijk helemaal zelf voor dat er een tekort ontstaat. Een beetje duur vastgoed weg gaan geven aan je vrindjes. Laat ik zo’n luxe appartement nu eens voorzichtig inschatten op €500.000 (kopen). 15 x 500.000 = €7.500.000 Hopsakee, dat is 6 miljoen die je niet meer terugziet.

  D locatie DIEPERPOELLAAN
  d-2006- 100 woningen, waarvan 25 goedkope.
  d-2007- Bij de derde locatie, de Dieperpoellaan, speelt een ander
  probleem. Omdat die plek aansluit op het Leidse Hout wil
  de gemeente daar geen hoogbouw, waardoor het ook hier lastig
  wordt om uit de kosten te komen.
  Kunnen die ambtenaren niet eerst eens in hun eigen bestemmingsplannen gaan lezen voordat ze met allerlei wilde schattingen aan de slag gaan? Want waar slaat dit nu weer op? Eerst is er plaats voor 100 woningen en nu puntje bij paaltje komt is er een probleem. Maar dat maakt voor die ambtenaren (waaronder dhr. Witteman) niet uit want de gemeenteraad heeft toch allang in moeten stemmen met de aankoop en het geld halen we gewoon uit de algemene middelen. Eerst maar eens wat zeer rooskleurige getalletjes naar buiten brengen dan zijn ze weer ff koest. Die moeilijkheden daar komen we later wel mee.

  Het lijkt mij niet meer dan logisch dat er diepgaand uitgezocht gaat worden wie er gewerkt heeft/hebben aan deze plannen, wie die valse berekeningen gemaakt heeft/hebben (want die zijn bewust zo naar buiten gebracht) en wie er dus persoonlijk voor verantwoordelijk gesteld gaat/gaan worden. Dhr. Witteman is in ieder geval verantwoordelijk, al was het ‘alleen maar’ in politieke zin. Maar het zal toch iedereen duidelijk zijn dat de andere ambtenaren die hier achter zitten óf voledig incompetent zijn, óf bewust de boel geflest hebben. In beide gevallen dienen er koppen te rollen. En in het laatste geval kan er wat mij betreft ook nog een juridisch staartje aan zitten.

 7. Verlost van locaties, pardon!!!

  Deze locaties worden bebouwd met woningen en andere objecten en de wegen er naar toe die zorgen voor versperringen en nu nog de RGL inventariseren en uitvoeren en alle  lijdende  openbare wegen( wegdekken)  leiden naar Leiden en niet naar Rome met vertragingen etc.

  Het ROC heeft al zijn/haar oude  locaties overgeheveld en bouwt nu nieuwe ROC’s bij Lammenschansstation   en Leiden Centraal. Laat Ik hopen dat de werknemers die nu bij ROC werken  eens vaste dienstverbanden krijgen aangeboden i.p.v. de losse flex contracten( via uitzendburo’s) en de halfjaarlijkse contracten. Als ROC goed voor zijn werknemers gaat zorgen vóór eind van dit jaar dan zorgen wij ( de leidsche burger)goed voor ROC de komende jaren.

  Wetende dat ROC reclame  op TV een ander project bedoelt maar dit terzijde.

 8. Het is stuitend hoe VVD en CDA tegen volkshuisvesting aankijken. Er is nota bene een enorm tekort aan betaalbare huurwoningen, er wordt op grote schaal gesloopt, stadsvernieuwingsurgenten moeten worden geherhuisvest, mensen die onder de pardonregeling vallen moeten met voorrang woonruimte krijgen en voor de rest zijn de wachttijden heel lang, maar VVD en CDA vinden dat niet zo erg, het is niet hun een probleem, zo lijken zij te denken. Kennelijk moeten Leidse woningzoekenden maar weggaan of in een hutje van bouwafval gaan wonen.

  Ik vind het veel te gemakkelijk om alleen de wethouder de schuld van het onderhavige fiasco in de schoenen te schuiven. Weer is namelijk gebleken hoe er in Leiden gestunteld en geblunderd wordt bij de grondexploitatie en keer op keer is de gemeenteraad akkoord gegaan met dure en ondeugdelijke voorstellen die men niet volledig begreep en niet kritisch genoeg heeft geanalyseerd, en waarvan de financiële consequenties niet geheel duidelijk waren. Ik zeg het nogmaals: in zo’n geval altijd tegenstemmen en de wethouder zijn huiswerk over laten doen, en niet zo gemakkelijk een krediet beschikbaar stellen. Verder wil ik nog steeds heel graag weten waarom de dienst Bouw & Wonen structureel in de fout gaat (zie ook eerdere stukken op deze site). Hopelijk werpt het raadsonderzoek (hoe staat het ermee?) daar wat licht op.
  Voorts stel ik voor de locatie Ter Haarkade maar aan de hoogste bieder te verkopen en het bestemmingsplan desnoods aan te passen, als dat allemaal nog kan. Het is werkelijk te gek voor woorden dat de gemeeente een moskee subsidieert (via te goedkope grond, net als de gemeente A’dam), dat doen we ook niet met kerken.
  Nu het toch over veel geld gaat, gisteren las ik in het LD dat het college 13 miljoen euro wil uitgeven voor het Trekvaartplein, 100.000 euro per wooneenheid. Is dat niet heel veel geld? Welke andere wijk of buurt werd voor zo’n bedrag per woning opgeknapt? Waarom zo’n uitzondering voor dat buurtje maken?

 9. Nog een aanvullinig voor wat betreft de locatie TER HAARKADE
  De wethouder zei dus in december 2006 dat er op die locatie plek zou zijn voor 2500m2 bedrijfsruimte. Die ruimte blijkt nu gereserveerd te worden voor de bouw van een moskee. We mogen allemaal aannemen dat de Stichting Moslim Gemeenschap Leiden (sic) toch in ieder geval een normale marktprijs voor deze grond gaat betalen.
  Maar, nog even terugbladerend door de diverse artikellen van sleutelstad.nl kwam ik deze tegen:

  Intentieverklaring voor nieuwe moskee ondertekend (20 oktober 2006)
  (http://www.sleutelstad.nl/cgi-bin/news/gen1.pl?action=artikel&id=10031&zoekterm=ter%20haarkade)
  ‘In de overeenkomst die nu voorligt wordt uitgesproken dat de Stichting MGL en de gemeente de intentie hebben om ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid zich in te spannen om deze moskee gerealiseerd te krijgen.’

  Oké leuk voor die mensen, maar hoe gaat dat dan betaald worden?
  ‘Ongeveer 700 daarvan betalen contributie. Hiervan en vanuit een landelijke bijdrage moet de moskee gefinancierd worden.’
  Maar ook:
  ‘Wethouder Marc Witteman moet nog wel wat hobbels nemen met de stichting voor de moskee er daadwerkelijk komt maar de intentie ligt er in ieder geval.’

  Wethouder Witteman wist op 20 oktober 2006 dus al wat hij met die 2500m2 ging doen die hij daar ‘overhad’ en dat was niet, zoals hij in december dan weer beweert, dat daar bedrijfsruimte zoud kunnen komen. Anderhalve maand eerder was al de verklaring met de moskee ondertekend.

  Foei hr. Witteman dit lijkt verdomd veel op de truuk die U uit wilde halen met de toekomstige bewoners van Roomburg, mooie praatjes verspreiden en pas wanneer U denkt dat het niet meer teruggedraaid kan worden dan pas met het echte verhaal op de proppen komen. Hoe wordt dat ook alweer genoemd? … oplichterij toch?

  Foei ook aan de gehele gemeenteraad die de controlerende functie die zij heeft belachelijk slecht uitvoerd.

 10. Waarde Eltjo,

  Was het maar waar dat de gemeente Leiden 100.000 € per wooneenheid uit gaat geven voor het Trekvaartplein. Helaas, al die verlopen en verzopen uren van Bouwen en Wonen moeten ergens uit gefinancierd worden. En dan zijn we er nog niet. Onze burgemeester heeft uit Arnhem persoonlijk een ambtenaar aangetrokken en aangesteld om het woonwagenbeleid op het Trekvaartplein op orde te krijgen. Dat is voor geen millimeter gelukt. Lenferink zit nog steeds met regelmaat op de stoel van Witteman waar het woonwagenzaken betreft. Waar moeten we Lenferink nog meer mee plagen voordat hij zich uitsluitend met zijn eigen beleidsterrein gaat bezig houden. Zijn fiets parkeren op een plek bij het station waar dat niet mag bijvoorbeeld. Ik zie hem graag zoeken bij Fiets Fout=Fiets Weg in de Willem Barentszstraat 20

   

 11. Kleutertjes kleutertjes,

  kijk uit voor die vvd,die vinden dat de norm van 25% best wel naar 20% mag gaan van de sociale huurwoningen en het mag zelfs nog minder???

   

  Kijk echt uit voor die floeperds,maar ook voor het CDA en PVDA in deze is het uitkijken geblazen.

  Bedenk eer gij bezint !!!

  Hoedt u voor wolven in schaapskleren,kijk maar terug in het grijze verleden !!!

  Verder is het van de zotte dat Kerken en moskeen gesubsidieerd worden.Men wil zelf geloven,dat is prima maar niet van de belasting centjes.

  Nou ,genoeg gemopperd en weer lekkker maffen en morgen weer vroeg op zoek naar nieuwe ongein,

  groetjes Raspoetin. 

   

 12. De Raad heeft niet voor niets haar controlerende taak en moet overal bovenop zitten. Zeker Bouwen, Wonen en Ruimtelijke Ordening…..

  Het Trekvaartplein wordt al sinds zeker medio jaren ’70 aan het lijntje gehouden. Toen al waren er “plannen” en steeds is daar niets van gekomen, al zijn er de nodige bijeenkomsten over geweest. Ook met bewoners…..Dat bewoners nu eens iets willen zien gebeuren, kan ik begrijpen!

 13. Ik vind het artikel erg verwarrend. Zolang er nog geen nieuw college is zijn de wethouders demissionair evenals het college. Het lijkt me dan ook duidelijker dat in alle artikelen op sleutelstad wordt gesproken over demissionair wethouder en demissionair college niet het ene artikel wel en het andere(zoals dit) niet . De schrijver doet de indruk voorkomen dat M. Witteman al is gekozen tot wethouder van het college PVDA-CDA-VVD, terwijl dat college nog niet geinstalleerd is. Al zal hij , Witteman, ongetwijfeld in het nieuwe college ook zitten. Zoals het nu ook in dit artikel staat lijkt de verwijzing naar vorig college ook naar het college SP-CU-GL-PVDA.

 14. De supermoskee op locatie Ter Haarkade kan men beter schappen. Daar gaat te veel ruimte en geld aan verloren. Het is daar wel mogelijk om hoogbouw te realiseren. Ben je in één klap van de tekorten af.

  Welke gek koopt er trouwens een ééngezinswoning naast een gebouw waar om 5 uur ’s morgens al kattengejank te gehore wordt gebracht? :-S

 15. Felix Joesoepov op

  Kleutertjes kleutertjes,

  Kijk uit voor die Raspoetin, deze gekke monnik zorgde al eens voor de opkomst van het communisme.

  We willen toch zeker niet naar iemand luisteren die voorstander is van bijvoorbeeld een klasseloze maatschappijvorm?

  Deze losbandige altijd door de rode bril kijkende linkse rakker, zal waarschijnlijk op de partij stemmen die in wereldrecord wegsprint van enige bestuurlijke verantwoordelijkheid.

  Zo en nu maar knus naar jullie nestjes en denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Morgenochtend weer vroeg op en op zoek naar nieuwe ongein van onze vriend Raspoetin.

   

  Groetjes Felix Joesoepov.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline