Miljoenentekort dreigt bij ontwikkeling ROC-locaties

Leiden heeft opnieuw een groot financieel probleem bij een groot project. De vier locaties die de gemeente Leiden heeft overgenomen van het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) leveren een tekort op van ruim drie miljoen euro, terwijl er steeds vanuit was gegaan dat de herontwikkeling bugettair neutraal kon worden uitgevoerd. Wethouder Witteman stelt dat het huidige college hiermee is geconfronteerd (de aanschaf werd door het vorige college gedaan) en wil samen met de raad over een oplossing praten. Hiervoor wordt binnenkort een speciale bijeenkomst belegd. Op de vier onderwijslocaties die de gemeente voor 25,6 mijloen euro overnam van het ROC, wil de gemeente onder meer woningen en een 2.500 m2 grote moskee realiseren.

Op het Lammenschanspark heeft de gemeente 425 woningen gepland, waarvan 106 in de sociale sector. Volgens Witteman is het nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk kan: “Dat komt neer op een bouwdichtheid van 120 woningen per hectare, zo’n hoge bouwdichtheid hebben we nergens in Leiden.”

Bij de Ter Haarkade is de geplande 2.500 m2 grote moskee er de oorzaak van dat de opbrengst tegenvalt. Een moskee levert nu eenmaal minder op dan woningen. Naast de moskee blijft er nu plaats over voor 44 meergezins- en 38 ééngezinswoningen. Raadslid Jan Boer van de Stadspartij Leiden Ontzet vond dat echt niet kunnen: “We moeten geen kerken gaan subsidiëren. Verkoop het hele zooitje dan maar zoals het nu is.”

Bij de derde locatie, de Dieperpoellaan, speelt een ander probleem. Omdat die plek aansluit op het Leidse Hout wil de gemeente daar geen hoogbouw, waardoor het ook hier lastig wordt om uit de kosten te komen. Alleen bij het Galgenwater verdient de gemeente wel een paar centen. De voormalige huishoudschool werd voor 1,7 miljoen aan SLS Wonen verkocht die er studentenwoningen gaat realiseren.

Wethouder Witteman hield de raad drie scenario’s voor, waaruit gekozen moet worden. “U heeft als raad een financieel kader gesteld, we hebben de woonvisie en stedenbouwkundige kaders. We kunnen bij de ontwikkeling van deze locaties niet binnen die kaders blijven. Het plan wordt duurder of de woningen zelf worden duurder of hoger.”

Als het aan de VVD ligt mag het college best wat duurder of hoger bouwen. Ook het aantal sociale huurwoningen hoeft van die partij niet te voldoen aan de norm van 25%. “Dat mag voor een keer best 20% of nog minder worden, als het maar geen euro méér kost dan begroot,” aldus raadslid Zevenbergen. Ook voor het CDA is het percentage sociale huurwoningen niet heilig. De PvdA wil niet ten koste van alles de woonnormen loslaten en kiest er eventueel voor dan maar het verlies te nemen. De overige partijen wachten het komende overleg af, alvorens een standpunt te bepalen.

Wethouder Witteman wees de commissieleden er nog wel op dat Leiden door de deal met het ROC twee hele mooie markante onderwijsgebouwen krijgt bij de twee stations. “En het ROC kan dat doen, omdat we ze van een aantal locaties hebben verlost.”

Leiden ROC locaties


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×