Nog geen besluit over sloop Waardgracht

Hoewel de gemeente al lang besloten had dat de woningen aan de Waardgracht gerenoveerd zouden worden, bleek uit privégesprekken die bewoners met medewerkers van woningcorporatie Portaal voerden, dat de corporatie over zou gaan op slopen van de huizen.Toen SP-raadslid Louk Rademaker tijdens de commissievergadering vragen over dit plan van Portaal stelde, gaf wethouder Witteman aan, dat de corporatie nog geen officieel besluit genomen heeft over de toekomst van de gracht. Wanneer Portaal inderdaad wil gaan slopen, is toestemming van de gemeenteraad nodig.

Voorlopig wil de wethouder zich nog niet in de plannen mengen.In afwachting van de renovatie danwel sloop, staat een groot deel van de woningen leeg.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×