Bloemenkoopman Haarlemmerstraat moet weg

De bloemenverkoper die al sinds jaar en dag op de Haarlemmerstraat, ter hoogte van de Donkersteeg, staat, moet het veld ruimen. Dat bleek dinsdagavond toen de Commissie Bestuur & Samenleving de regels besprak die ervoor moeten gaan zorgen dat de blindengeleidestroken voortaan vrij toegankelijk zijn voor mensen met een visuele handicap. Allerlei uitstallingen en reclameborden zijn voortaan taboe als ze een obstakel vormen voor blinden en slechtzienden. Ook fietsen die op de blindengeleidestroken worden geparkeerd, worden aangepakt. In eerste instantie door een bewustmakingsactie, waarbij deze fietsen een sticker krijgen die wijst op het belang van de geleidestroken.

Het CDA wil liever een hardere aanpak. Raadslid Joost Bleijie: “Eén keer waarschuwen en dan schrijven! Ik parkeer m’n fiets toch ook niet op een zebrapad.” Andere partijen willen liever eerst uitgebreid waarschuwen en ook het Platform Gehandicapten Leiden (PGL) ziet liever dat er eerst veel energie wordt gestoken in een bewustmakingscampagne. De heer Meerpoel van het PGL is bang dat visueel gehandicapten erop worden aangekeken als ze een bon krijgen zonder goed te beseffen waarom. Het platform onderneemt zelf ook actie en gaat contact leggen met de Fietsersbond om ook langs die weg een mentaliteitsverandering onder fietsers teweeg te brengen.

Vijf Meiplein
SP-raadslid Dirks wees erop dat op het Vijf Meiplein helemaal geen geleidestroken zijn aangelegd. Volgens wethouder Steegh wordt dat probleem binnenkort opgelost. Er zijn al afspraken met de inginieur om ervoor te zorgen dat de stroken er alsnog komen. Steegh wil dat op termijn alle winkelcentra van geleidestroken worden voorzien. Deze moeten dan doorlopen tot de dichtsbijzijnde bushalte. Een termijn wilde hij niet noemen.

Bloemenkoopman
De bloemenkoopman die al jarenlang op de Haarlemmerstraat staat, moet binnenkort ook het veld ruimen om de geleidestrook vrij te maken. Steegh: “Die meneer had een ontheffing tot aan zijn pensioen en die leeftijd is hij al een tijdje voorbij. Hij wordt nu al jaren gedoogd, maar er komt nu een definitief einde aan die mijnheer op die plek. hij moet weg.” De bloemenman had er eerder voor gepleit om de geleidestrook om zijn nering heen te leggen, maar daar wil de gemeente niet aan. Steegh: “Het Platform Gehandicapten Leiden wil ook niet dat we stroken verleggen. Ze willen niet in de goot van de straat terechtkomen.”

GOA’s
De handhaving komt in handen van de Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren. Leiden heeft er daar zo’n 40 à 50 van rondlopen, hun voornaamste taak is het parkeerbeheer. Volgens Steegh zijn de GOA’s zelf blij met de uitbreiding van hun taak, omdat dat de baan interessanter maakt. Wel signaleert hij een capaciteitsprobleem, waar nog een oplossing voor gezocht moet worden.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×