Rembrandt Cultuurfestival op losse schroeven

Het Rembrandt Cultuurfestival gaat volgend jaar niet door en verdwijnt mogelijk helemaal. De Stichting Rembrandt Cultuurfestival heeft begin dit jaar een plan uitgewerkt om het festival in de jaren 2008 tot en met 2012 te laten doorgroeien tot een echt cultuurfestival. Daarvoor werd de samenwerking gezocht met onder andere musea, de faculteit der kunsten van de Universiteit Leiden en het Conservatorium. Volgens centrummanager Robert Strijk is het plan ambitieus en geeft het invulling aan één van de twee pijlers van de stadsvisie; cultuur in de historische binnenstad.

Voor de organisatie van het evenement wil de stichting een subsidie van 150.000 euro van de gemeente Leiden, maar die lijkt er niet te komen. Strijk: “Het bestuur van het Rembrandt Cultuurfestival kan niet anders dan constateren dat het erg moeilijk wordt het festival nu nog te organiseren. Inmiddels sluiten bij andere organisaties (fondsen, Centrummanagement, bedrijven) nu de begrotingen en ook praktisch wordt het organiseren ook steeds lastiger.”

De centrummanager geeft toe dat de benodigde subsidiegelden voor Leidse begrippen hoog zijn: “Binnen het huidige evenementenbeleid is het nog niet mogelijk hier aan tegemoet te komen. Het festivalbestuur betreurt het dat het in de beeldvorming is overgekomen alsof zij dat geld zou willen afsnoepen van andere zeer waardevolle evenementen in de stad. Integendeel! Leiden moet gewoon meer over hebben voor evenementen.”

Nu het college onlangs is gevallen, acht Strijk de kans klein dat er op tijd over het subsidieverzoek gesproken, laat staan besloten kan worden. Daarmee is het zeker dat het festival in 2008 niet doorgaat. Of er vanaf 2009 wel weer een Rembrandt Cultuurfestival komt is nog onduidelijk, maar de kans daarop wordt er beslist niet groter op. Strijk: “We werken met heel veel vrijwilligers en andere organisaties. Als je nu alles een jaar moet uitstellen wordt het lastig om het momentum vast te houden.”

De Leidse SP-fractie heeft als enige partij geprobeerd om de subsidieaanvraag in ieder geval in de gemeenteraad te bespreken, maar kreeg daarvoor geen steun. Raadslid Eva de Bakker: “Een ruime meerderheid van de commissie wil het nog niet eens agenderen, laat staan er een uitspraak over doen. Het bestuur van de Stichting Rembrandt Cultuurfestival denkt aan stoppen en de meeste partijen kijken weg. Zo ga je niet om met een initiatief uit de stad, waar veel vrijwilligers aan mee doen.”

Naast de jaarlijkse subsidie van 150.000 euro die het festivalbestuur aan de gemeente heeft gevraagd, is er om het festival te organiseren nog zo’n 250.000 euro per jaar nodig. Strijk benadrukt dat het grootste gedeelte van die vier ton ook zichtbaar zal zijn op straat in de vorm van talloze onderdelen van het festival. Concerten in hofjes, verschillende podia en de huur van apparatuur. Zo’n 40.000 tot 50.000 euro gaat naar een organisator die het festival daadwerkelijk op poten zou moeten zetten. Op die manier had het festival moeten uitgroeien tot een evenement van een week met een Oerolachtige uitstraling.

Advertentie

Leiden rembrandtfestival


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×