Pancras-West: "Houdt u aan de referendumuitslag!"

Wat is nu eigenlijk de zin van een sneltramverbinding van Gouda door Leiden naar de kust? Ook na vele jaren discussiëren, raadsverkiezingen met de RGL als inzet en een referendum, blijft die vraag voor inwoners van de stad onbeantwoord. Althans, in ieder geval voor de inwoners van Pancras-West, zo bleek woensdagavond. De wijkbijeenkomst in het Koetshuis maakte verder duidelijk dat een nieuw college zich zou moeten houden aan de referendumuitslag. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen als voorbij wordt gegaan aan het Nee van 7 maart, zo verwoordde een bewoner het sentiment uit het hart van de stad. 

Wijkvoorzitter Jaap van Meijgaarden had het programma op voorhand zorgvuldig samengesteld. Namens reizigersorganisatie ROVER hield Paul Bordewijk een inleiding, een projectleider van de gemeente zou voor het evenwicht zorgen. Van laatstgenoemde evenwel geen spoor woensdagavond. Wethouder John Steegh had hem ontraden de bijeenkomst te bezoeken. Het leek hem niet gepast in een periode waarin de stad bestuurd wordt door een demissionair college. Dat gegeven weerhield de wijkvereniging er niet van de meningen te inventariseren over de koers die Leiden moet varen als het gaat om de RGL. Onderhandelen met de provincie of de poot stijfhouden? Breestraat of Hooigracht? Net als de vele andere bijeenkomsten over dit onderwerp leverde ook deze geen pasklare antwoorden op. De bewoners willen eigenlijk helemaal geen voorkeur uitspreken voor één van beide varianten: “Het Hooigracht tracé is nauwelijks uitgewerkt, een keuze is dus helemaal niet mogelijk.” Bovendien, in de ogen van de aanwezigen moet het nieuwe stadsbestuur zich gewoon conformeren aan de uitslag van het referendum. Desnoods door de plannen van de provincie aan te vechten, zo vond een meerderheid. Het zou landelijk dermate veel publiciteit opleveren dat de provincie op haar schreden terugkeert en met een beter plan komt voor de totale bereikbaarheid van deze regio.

Leiden RijnGouwelijn


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×