Slaapstad of banenmotor: coalitie biedt geen duidelijkheid

Wat gaan Leidse ondernemers merken van het nieuwe college? Dreigt Leiden een slaapstad te worden waar mensen vooral wonen en recreëren? Of krijgt de economie een impuls door meer bedrijven naar Leiden te trekken dan nu het geval is? Het collegeakkoord en de toelichting van de onderhandelaars geven vooralsnog geen duidelijk antwoord. Het politiek compromis lijkt op dit punt de boventoon te voeren ten opzichte van een visie.

Er vertrekken jaarlijks meer bedrijven uit Leiden dan er bij komen. Met die conclusie luidde de Kamer van Koophandel recentelijk de noodklok. Eén van de oorzaken ligt in de schaarse ruimte voor uitbreiding. De afgelopen jaren zijn bedrijventerreinen in de stad verruild voor woningbouw, er is niets bijgekomen. Een conclusie die wordt gedeeld door de gemeente, zo blijkt uit de notitie Strategisch kader bedrijventerreinen die in december verscheen. Eén van de passages daarin luidt: “Ook nadat de Oostvlietpolder is uitgegeven, zal schaarste een dominante factor blijven.” Met uitgeven wordt hier bedoeld dat de polder aan de zuidoostkant van de stad, al jaren onderwerp van discussie, wordt ingericht als bedrijventerrein.

Het deze week gepresenteerde collegeakkoord houdt de mogelijkheid van een onbebouwde Oostvlietpolder open. De beslissing van de Raad van State op ingediende bezwaren is bepalend. Dat is het politieke compromis tussen partijen die verschillend denken over dit thema. Tegelijkertijd willen coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en GroenLinks “de creatieve en kennisintensieve(biotechnologie) sector in de stad versterken én bedrijven uit de ambachtelijke sector behouden.” Die bedrijvigheid is bijvoorbeeld nodig om beoogd wethouder Werk en Inkomen Jan-Jaap de Haan zijn doelstelling, om meer mensen aan het werk te krijgen, te laten halen. Hoe dit wordt bereikt als de Oostvlietpolder niet wordt getransformeerd tot bedrijventerrein is onduidelijk. Ook tijdens de presentatie van het akkoord dinsdagavond kon geen van de onderhandelaars daar een klip en klaar antwoord op geven. Het bleef beperkt tot plannen voor herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen en overleg met de regio over locaties voor bedrijven. Een wankel antwoord, getuige ook één van de conclusies uit de eerder aangehaalde notitie bedrijventerrreinen van de gemeente. Daaruit valt op te maken dat “uitplaatsing van bedrijven naar de regio op voorhand geen optie lijkt te zijn”. Sterker, daarin wordt aangegeven dat “de regio een beroep zal doen op Leiden als bedrijvenpark Oostvliet uitgegeven gaat worden.”

In hoeverre het stadsbestuur ook in daden vorm geeft aan een beter ondernemersklimaat is dus voor een groot deel aan de Raad van State. Voorstanders VVD, GroenLinks en PvdA nemen een gecalculeerde gok dat de bezwaren worden vernietigd en zo hun standpunt vóór bebouwing alsnog gehonoreerd zien. Het CDA heeft het standpunt al afgezwakt door met dit compromis akkoord te gaan. De lenige politicus Jan-Jaap de Haan ruilde dinsdagavond zijn standpunt van groene polder al in voor een “zo groen mogelijke polder”.

Leiden Coalitieakoord 2007


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×