De Haagse VVD-wethouder Sander Dekker feliciteert Pieter van Woensel met zijn benoeming als wethouder in Leiden. (Foto: Chris de Waard).

VVD-wethouder Van Woensel bereidt zich voor op Leiden

Hij is 37 jaar, geboren in Breda, getrouwd en wordt binnenkort vader. VVD-er Mr. Pieter Theodoor van Woensel is de enige onbekende voor Leiden in het donderdagavond geïnstalleerde College van Burgemeester en Wethouders. Politieke ervaring deed hij op in Groningen waar hij tijdens zijn studententijd gemeenteraadslid was voor de partij ‘Student en Stad’. In die tijd leerde hij ook zijn vrouw Michaele kennen. In 2002 werd hij raadslid voor de VVD in Den Haag. Een jaar later werd hij fractievoorzitter en in 2004 volgde hij Bas Verkerk, die het Haagse pluche verruilde voor de burgemeesterszetel in Delft, op als Wethouder Economie en Personeel.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 tot februari van dit jaar was hij als wethouder Verkeer, Binnenstad, Binckhorst en Milieu onder andere verantwoordelijk voor het VerkeersCirculatiePlan (VCP) in de Hofstad. Dat plan voorziet in de afsluiting van een groot deel van de Haagse binnenstad voor autoverkeer, onder meer om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Het VCP is het paradepaardje van de PvdA in Den Haag waar de VVD zich altijd met hand en tand tegen verzet heeft. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was de VVD zelfs de grootste tegenstander van het omstreden plan.

Autoluw
Maar de liberalen verloren tijdens de verkiezingen en wilden zo graag in het college blijven dat ze in ruil voor deelname aan het college instemden met het verkeersplan. Van Woensel kreeg de ondankbare taak om als VVD-er het zeker bij zijn eigen achterban gewraakte plan door de stad en de gemeenteraad te loodsen. Die taak ging hem niet heel goed af, omdat hij wel erg vaak tussen neus en lippen door in diverse media liet doorklinken het VCP niks te vinden. Uiteindelijk leidde het VCP tot een breuk binnen het college. De weinig overtuigende houding ten aanzien van het VCP werd Van Woensel zwaar aangerekend door zijn coalitiegenoten van de PvdA en GroenLinks. Het stadsbrede verzet tegen het VCP werd aangevoerd door Gerard Wallis de Vries, oud-staatssecretaris, oud-wethouder van Den haag en prominent VVD-er.

Politieke verantwoordelijkheid
De collegebreuk werd uiteindelijk na tussenkomst van een externe bemiddelaar gelijmd met een licht aangepast verkeersplan. Maar van Woensel moest ermee instemmen dat een PvdA-wethouder in het vervolg over zijn schouder zou meekijken bij zijn bemoeienis met het VCP. Het feit dat hij begin dit jaar, slechts enkele weken na het bezweren van de collegecrisis, werd geconfronteerd met een geprognotiseerd tekort van zo’n 13 miljoen euro bij de veelgeplaagde RandstadRail kwam hem volgens Haagse politieke kringen goed uit. Hij nam direct de politieke verantwoordelijkheid en trad af. Daarmee voorkwam hij mogelijk een minder glorieuze aftocht wegens gebrek aan vertrouwen bij zijn eigen partij- en coalitiegenoten. Van Woensel geeft daarmee in elk geval blijk van een goed politiek gevoel.

RanstadRail
Van Woensel zelf vond dat hij na de aanhoudende problemen rond Randstadrail niet anders kon dan opstappen. Hij blikt voor Sleutelstad nog eens terug op die periode: “Er speelde achtereenvolgens drie zaken. Eerst de enorme vertraging van het project, toen een ernstig ongeval en als klap op de vuurpijl een miljoenentekort.” Randstadrail maakt deels gebruik van NS-spoor. Toen de NS stopte met de dienstregeling op dat spoor zouden kort daarna de voertuigen van Randstadrail gaan rijden. Het project had echter met forse vertragingen te kampen, waardoor er voor de verbinding met de randgemeenten touringcars moesten worden ingezet. Uiteindelijk zouden die anderhalf jaar blijven rijden.

Geheime notitie
Toen volgde een flinke ontsporing, waarbij ook gewonden vielen. Van Woensel: “Verschrikkelijk natuurlijk. Later bleek bovendien dat de Haagse Vervoersmaatschappij (HTM) al lang op de hoogte was van de onveilige stukken in het traject. Op meerdere plaatsen lag de rails te scheef. In een geheime notitie die ik pas veel later onder ogen kreeg, bleek dat de HTM op de hoogte was van het gevaar. Ze gaven aan dat er geen probleem was als de lightrailvoertuigen er maar snel genoeg overheen reden.” Van Woensel vindt dat onverantwoordelijk: “Je stuurt je eigen personeel toch niet een onveilig spoor op. Om over de passagiers maar nog maar te zwijgen.” Die tot nu toe onbekende geheime notitie kan binnenkort overigens nog een prominente rol gaan spelen als tussen de gemeente Den Haag en de HTM de aansprakelijkheid voor de ontsporing uitgevochten gaat worden.

Miljoenenoverschrijding
Als laatste was daar het geld. Voor Van Woensel was dat de druppel die de emmer deed overlopen: “We werden geconfronteerd met een tekort van zo’n 13 miljoen euro, waar eerst op een overschot van 54 miljoen was gerekend. Het zijn weliswaar allemaal zaken waar ik als persoon geen invloed op had gehad, maar ik was wel politiek verantwoordelijk. Als iets zo erg misgaat, moet je die verantwoordelijkheid ook nemen. Dat kan je wel een projectleider ontslaan, maar daarmee los je de problemen ook niet op.”

Leiden
In Leiden zal hij zich de komende tijd moeten gaan bewijzen met een portefeuille die decennialang in handen was van de PvdA: Ruimtelijke Ordening. In de nieuwe verdeling heeft die portefeuille ook een nieuwe naam gekregen: Stedelijke Ontwikkeling. “Een boeiende portefeuille in een prachtige stad,” zo kwalificeert Van Woensel zijn nieuwe baan. Hij wil op korte termijn naar Leiden verhuizen en heeft via Funda al gekeken wat er zoal te koop is in de Sleutelsdtad. “We gaan binnenkort maar eens op de fiets de stad verkennen om te kijken wat de leuke buurten zijn,” aldus Van Woensel die naast fietsen ook duiken en skiën als hobby heeft. Het zal wel een kindvriendelijke buurt worden, want binnen afzienbare tijd verwacht het echtpaar Van Woensel hun eerste kindje. Hoe de huizenjacht verloopt zal ongetwijfeld te volgen zijn op het weblog van Van Woensel: //dewethouder.web-log.nl/.


Michaele van Woensel is ook al politiek actief. Zo was ze voorzitter van de Haagse afdeling van D66. (Foto: Chris de Waard).

Advertentie

Leiden Coalitieakoord 2007


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×