Wethouder naar volgende ronde in "Wat weet De Haan quiz"

Zijn veronderstelling vóóraf bleek onjuist. Debuterend wethouder Jan-Jaap de Haan (CDA) verzocht de raadscommissie Werk en Financien om van de bespreking van het Verbeterplan 2008 voor De Zijl Bedrijven (DZB) geen “Wat weet De Haan quiz” te maken. Die zouden de commissieleden in zijn ogen toch winnen. Zij zijn immers al veel langer met de materie vertrouwd dan hij. Zijn voorspelling ging niet op, althans afgaande op de lovende woorden aan het adres van De Haan achteraf. Zowel coalitie (VVD) als oppositie (SP) stortten de complimenten uit over de wethouder. Goed beschouwd bleven alleen PvdA en GroenLinks scherp op de feiten. Het leidde er toe dat De Haan met aanvullende informatie moet komen voordat ook zij akkoord gaan met de voorgestelde maatregelen bij DZB. Deze moeten 1,3 miljoen euro besparingen opleveren.

De pijn van het voorgestelde pakket maatregelen zit politiek gezien vooral in een versobering van arbeidsvoorwaarden. Ten opzichte van de door het Rijk verleende subsidies loopt Leiden uit de pas. Het college wil dat aanpakken en de directie van DZB opdracht geven om met de ondernemingsraad gesprekken in gang te zetten om tot een versobering van arbeidsvoorwaarden te komen. De PvdA wil eerst een beeld hebben van het effect van deze maatregel alvorens dit goed te keuren. Bovendien wil woordvoerder Roelof Van Laar dat de consequenties niet eerder dan in 2009 merkbaar zijn. In de raad van volgende week wordt duidelijk of De Haan doorkan met het plan.

De financiele problemen bij DZB zijn al jaren een heikel onderwerp in de raad. De laatste jaren was geen wethouder in staat om pijnlijke verrassingen in het exploitatieresultaat van de sociale werkvoorziening te voorkomen. De Haan hoopt dat wel te doen. Hij gaat per kwartaal de raad rapporteren over de bedrijfseconomische resultaten én over de sociale resultaten. Naast het financiele huishoudboekje krijgt de raad per kwartaal dus ook zicht op de resultaten die DZB boekt in het aan de slag houden van de mensen. Een andere koers, een andere rechtsvorm en wellicht een andere behuizing moeten er daarnaast voor zorgen dat de verliezen bij DZB op langere termijn deels worden weggewerkt. Tot een sluitende balans komt het volgens De Haan niet in Leiden. “Gezien de populatie én gezien het ontbreken van industrie in deze omgeving zal Leiden altijd toeleggen op DZB”, zo verwacht hij. Een tekort van 2 miljoen euro vindt hij acceptabel. Naar verwachting bedraagt het tekort in 2007 4,6 miljoen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×