Bijeenkomst burgerrechten en burgerplichten

Vanavond organiseert het Vrouwennetwerk Leiden een bijeenkomst over burgerrechten en burgerplichten.Burgemeester Lenferink en een aantal andere sprekers, zullen vertellen over wat de burgers van de overheid mogen verwachten en over wat de overheid van de burgers vraagt. Ook de vrijheid van meningsuiting komt aan bod, waarbij de vraag wordt gesteld, hoe deze vrijheid zich verhoudt tot de rechten en plichten van de burgers.

De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis en duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Iedereen die belangstelling voor het onderwerp heeft, is welkom.Het vrouwennetwerk bestaat uit afgevaardigden van Leidse allochtone en autochtone vrouwenorganisaties, die gezamenlijk activiteiten en bijeenkomsten organiseren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×