Leiden scoort 6,4 op algemeen ondernemersklimaat

Uit de tussenmeting Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat (BGO), is gebleken dat de ondernemers het Leidse ondernemersklimaat iets meer zijn gaan waarderen. Scoorde Leiden in 2004 nog een 6,2, nu is dit gestegen naar een 6,4.Volgens het rapport dat onderzoeksbureau ECORYS Nederland BV opstelde, is Leiden volgens de ondernemers ook vooruitgegaan wat betreft onder andere de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer, de aangeboden parkeermogelijkheden en het arbeidsmarktbeleid.

Minder tevreden dan voorheen zijn de ondernemers over de beschikbaarheid van bedrijfslocaties, de duidelijkheid rond de gemeentelijke organisatie en het beleid en de regelgeving. De meeste Leidse ondernemers vinden dat de aandacht voor het ondernemersklimaat de afgelopen twee jaar gelijk is gebleven. Dit oordeel wijkt vergeleken met de grootste 31 gemeenten nauwelijks af.Het onderzoek is een tweejaarlijkse monitor, die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken plaatsvindt. Dit om de kwaliteit van het ondernemingsklimaat te meten in het kader van het Grotestedenbeleid.De gemeente werkt met een actieprogramma dat er voor moet zorgen, dat de stijgende lijn niet inzakt. Ook moet dit programma er toe leiden, dat de gewenste resultaten die in het onderzoeksrapport genoemd zijn, in 2009 worden behaald. Voorbeelden van die resultaten zijn: de actualisering van het Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan, het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven en inwoners en het samenwerken met ondernemers in de stad. Verder zal de gemeente met de ondernemers overleggen, welke zaken de komende tijd extra aandacht nodig hebben.Het onderzoeksrapport is te lezen op www.leiden.nl/bedrijven.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×