Metaalafdeling DZB verdwijnt

12

De metaalafdeling van De Zijlbedrijven (DZB) gaat weg, dat maakte de directie van DZB bekend. De opheffing van de afdeling wordt gefaceerd uitgevoerd en er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, aldus de directie en voor alle 40 medewerkers wordt ander werk gezocht. Mogelijk wordt een deel van de werkzaamheden van de metaalafdeling ondergebracht bij andere afdelingen van het bedrijf.

Uit een onderzoek van bureau Nu’visie kwam naar voren, dat de huidige metaalafdeling niet rendabel is en er geen zicht is op financieel haalbare exploitatie. Verder kan de afdeling geen rol meer spelen als leerwerkbedrijf in de metaalbranche, vanwege gebrek aan nieuwe instroom en door de onmogelijkheid om voldoende productie te leveren.Genoemd onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling in rapport Corgwell. Dit rapport gaf tips om de financiële positie van DZB te verbeteren.De wethouder Werk en Inkomen De Haan,betreurt dat de afdeling gesloten wordt, maar ziet de noodzaak ervan in.

Delen
LeidenWalk

12 reacties

 1. De sociaal bewogen en politiek geëngageerde journaliste dacht misschien even aan ‘faceless managers’.

 2. geen wonder dat het wordt afgestoten 9 jaar geleden werden deze afd.al gerund door mensen die er geen verstand van hadden.vooral de afd.verspaning

 3. Meneer de Haan moet gewoon vertellen dat de hele DZB verdwijnt en wordt uitbesteed aan Particuliere Bedrijven die veel goedkoper zijn in hun diensten , De werknemers van DZB die scholen zoals lokalen en gymzalen moeten boenen stonden twee jaar geleden ook op de tocht of loop ik achter en zijn deze werzaamheden ook al naar particuliere bebrijven gegaan.

 4. in ieder geval is de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het management bij DZB een farce met een grote F. Voor de afwikkeling van het afstoten van een bedrijfsactiviteit -de metaalafdeling- moet kennelijk weer een duur extern adviesbureau Corgwell worden ingehuurd, omdat het management van DZB daartoe niet in staat is, risicomijdend gedrag vertoont en verantwoordelijkheid wenst af te schuiven of men bedrijfseconomisch inzicht mist. Mijn vader (gepensioneerd technisch directeur en 40 jaar als manager in het internationale bedrijfsleven gewerkt) moest ook wel eens reorganiseren in de bedrijven waar hij gewerkt heeft, maar deed dat met zijn collega’s uit het managementteam wel op eigen kracht en heeft daar altijd de eigen verantwoordelijkheid voor genomen. Wat mij betreft gaat er op zeer korte termijn een grote bezem door de directie van DZB, want wat daar aan puin rondloopt dat zich op kosten van de gemeenschap manager durft te noemen doet voor mij zo langzamerhand de deur dicht. Een grote schande is het hoe in deze gemeente met geld van de belastingbetaler wordt omgegaan bij de sociale werkvoorziening. De werknemers van DZB die tot de doelgroep van het beleid zouden moeten horen zijn er uiteindelijk wederom de dupe van. Maar zij hebben nu eenmaal geen stem, dus da’s lekker makkelijk om dan weer een bedrijfsonderdeel wegens mismanagement eruit te gooien.

 5. hans hendriks op

  Het is inderdaad van de gekke dat de metaalafdeling DZB moet sluiten.

  Uit niets komt dit ineens naar boven.

  In het verleden, nog geen jaar geleden, bleek juist dat deze afdeling met winst werkte.

  Ze maken daar heel mooie dingen. Ik heb er nog van liggen die kreeg bij een werkbezoek.

  Daarnaast is het onbegrijpelijk dat er in de raad is aangenomen dat er meer diversiteit aan bedrijvigheid moest worden geboden om zo het ‘bedrijf’ rendabel te kunnen runnen en meer opdrachtgevers binnen te halen . Dit besluit is daar tegenstrijdig aan.

  Het onderzoekbureau Corwell kennen we zo langzamerhand wel. Die rapporteert alleen maar wat je wil horen.  En ijdeltuitje Jan-Jaap de Haan neemt het maar klakkeloos over.

  Is er ooit wel rekening gehouden met de ‘zwakke’ werknemers die hun baan zien verdwijnen? Hebben zij een stem gehad in dit besluit?

  Wat gebeurd er met alle dure machines die er staan en die twee, drie jaar geleden zijn vervangen? (Voor hoeveel weet ik even niet meer, maar voor een behoorlijk bedrag)

  Kapitaal vernietiging?! Welnee. Gewoon weer een verliespost! De gemeente past toch wel bij.

  Zoals de heer R. Dentener  al opmerkte is het niet ondenkbaar dat er dadelijk helemaal geen DZB meer is. (Hoewel de gemeente verplicht is een sociale werkplaats te hebben in het kader van de WSW. Maar het college bedenkt er wel iets op.) De ‘marktwerkingwerking’ is natuurlijk ineens weer heilig met de VVD in het huidige college van Leiden.

  De gewone man? En dan ook nog met een arbeidsbeperking? Ach hou toch op. Die telt toch niet mee?

   

  Hans Hendriks (Leefbaar Leiden)

 6. even aanhakend bij de opmerking van dhr. Hendriks over ‘diversiteit van bedrijvigheid’: ik denk dat men bij DZB met de invulling daarvan juist de mist ingaat. Ik roep even in herinnering de discussie die in de raadscommissie Werk & Financiën is gevoerd bij het opzetten van een postbedrijf bij DZB. Ik heb mij toen ernstig achter de oren gekrabt wat DZB te zoeken heeft in een marktsector waar sinds de liberalisatie van de postmarkt een hevige concurrentieslag plaatsvindt en slechts banen verloren zijn gegaan. Het  argument m.b.t. concurrentievervalsing wegens overheidssteun aan een gemeentelijk/regionaal postbedrijf bij DZB (Sandd voerde dat o.m. in protest aan bij de gemeente) laat ik dan nog maar gemakshalve even achterwege. Het is inderdaad belachelijk dat vervolgens een afdeling van DZB -de metaalafdeling- gesloten wordt waar men zowel sociale als economische winst uit kan halen mits goed gerund met managers die weten hoe je een orderportefeuille opbouwt en onderhoudt. Tot slot onderschrijf ik de opmerking van dhr. Hendriks dat deze ingehuurde dure adviesbureau’s windhandel bv (organisatiedeskundologen en in de veel te theoretisch opgezette flutstudie bedrijfskunde afgestudeerden etc.) meestal toeschrijven naar hetgeen hun opdrachtgever -in dit geval de wethouder CWI en de directie bij DZB- wil horen. Dat is wellicht anders daar waar het een echte bedrijvensaneerder betreft die verstand heeft van productmanagement, maar wat ik zo prima facie kan beoordelen heeft men die nu juist niet ingehuurd.

 7. Een optie..regeren is vooruitzien.

  Metaalafdeling DZB verdwijnt..hoe is dat nu te rijmen zeg!! Vele technische scholen snakken naar een metaalafdeling om hun leerlingen te steunen en te begeleiden..Is het een optie om deze   teokomstige afgestoten afdelingen te integreren bij VMBO scholen.

  Vele jongeren kiezen het vak metaal..In Pijnacker zijn nog vele bedrijven op het industrie terrein  aldaar die nog met metaal werken etc.

  Alle bouwvakberoepen zijn nodig in de toekomst en zeker voor de woningbouw..en in de metaalsector zijn ze nodig om auto’s en aanhangers en boten te lassen en te maken ..Handwerkers blijven altijd nodig..ondanks dat de robots hun entree maken

   

 8. Trieste zaak voor de WSW’ers die dit treft. Het valt in de opvatting van gemeenteraden en colleges van b&w echter onder bedrijfsvoering en dus hebben die zelf bepaald er niets mee te maken te willen hebben. De Leidse PvdA-fractie heeft inmiddels terechte kritiek op o.m. de timing van het besluit geuit en goede vragen gesteld, maar in verband met het voorgaande bevreemdt het mij wel enigszins.
  Ik heb trouwens wel slechtere rapporten onder ogen gehad dan dat van Corgwell over DZB. Vorig jaar heb ik de presentatie ervan aangehoord en de opsteller van het stuk maakt op mij een alleszins deskundige en redelijke indruk, al vond en vind ik de voorstellen voor ‘versobering van het loongebouw’ (lees lagere lonen voor nieuwe WSW’ers) onaanvaardbaar.
  Verder moet men goed beseffen dat DZB geen gewoon bedrijf is dat winst hoeft te maken.
  Overigens zou ik graag weer wat aandacht voor de werksfeer bij DZB zien. De belangstelling ervoor is helemaal weggeëbd, onterecht naar mijn mening. Maar ja, ook dat valt onder bedrijfsvoering…

 9. beste heer jonas (u bent een aantal jaren geleden wethouder geweest)

  mocht dit niet zo zijn mijn exuus: zo als u weet is de metaalafdeling van de dzb een goede

  afdeling geweest met mensen die echt wel verstand van metaal hadden want als je dat niet

  had dan kwam je er niet zomaar want wat u nu lult van dat de mensen geen verstand van metaal

  hadden dat is pure onzin maar omdat u dan als (wethouder)het niet aan kon bent maar opgestapt

  u was geen echte (wethouder) maar wij als wat mindere werknemers presteerden we uitstekend

  en echte kwaliteit .

Over de auteur

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.