Metaalafdeling DZB verdwijnt

De metaalafdeling van De Zijlbedrijven (DZB) gaat weg, dat maakte de directie van DZB bekend. De opheffing van de afdeling wordt gefaceerd uitgevoerd en er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, aldus de directie en voor alle 40 medewerkers wordt ander werk gezocht. Mogelijk wordt een deel van de werkzaamheden van de metaalafdeling ondergebracht bij andere afdelingen van het bedrijf.

Uit een onderzoek van bureau Nu’visie kwam naar voren, dat de huidige metaalafdeling niet rendabel is en er geen zicht is op financieel haalbare exploitatie. Verder kan de afdeling geen rol meer spelen als leerwerkbedrijf in de metaalbranche, vanwege gebrek aan nieuwe instroom en door de onmogelijkheid om voldoende productie te leveren.Genoemd onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een aanbeveling in rapport Corgwell. Dit rapport gaf tips om de financiële positie van DZB te verbeteren.De wethouder Werk en Inkomen De Haan,betreurt dat de afdeling gesloten wordt, maar ziet de noodzaak ervan in.

Leiden DZB


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×