GroenLinks pleit voor netto Persoonsgebonden Budget

GroenLinks heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de uitbetaling van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit PGB wordt sinds vorig jaar niet meer door het Zorgkantoor, maar door de gemeente verstrekt aan mensen die voorzieningen nodig hebben die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vallen. De gemeente verstrekt hen een bruto budget, wat inhoudt dat zij uiteindelijk een eigen bijdrage moeten terugbetalen. Deze terug te betalen bijdrage wordt achteraf berekend door het CAK. Mensen weten dus van te voren niet hoeveel zij zullen moeten terugbetalen en kunnen daardoor te veel van het PGB uitgeven aan voorzieningen. Dat kan er toe leiden, dat ze achteraf in financiële problemen komen.

Hoewel de gemeente wettelijk verplicht is het bruto PGB uit te betalen, is er sinds augustus 2007 toch een mogelijkheid om voor een netto variant te kiezen. VNG, Per Saldo en het CAK hebben namelijk een constructie ontwikkeld, waarbij de gemeente voor de verstrekking van het budget een indicatie van de eigen bijdrage bij het CAK opvraagt en die van het budget aftrekt. Achteraf kan deze dan alsnog verrekend worden. Bijkomend gevolg is, dat het CAK door deze inschatting meteen rekening kan houden met de stapeling van eigen bijdragen onder de WMO en AWBZ. Dat is gunstig voor mensen die meerdere voorzieningen gebruiken, aldus Sylvie Hoyinck, duoraadslid voor GroenLinks.Namens GroenLinks pleit zij er dan ook voor dat de gemeente kiest voor uitbetaling van het netto PGB.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×