Bouw School voor Praktijkonderwijs hervat

Vorige week dinsdag heeft het college besloten, de bezwaren tegen de bouwvergunning van de School voor Praktijkonderwijs aan de Boerhaavelaan opnieuw ongegrond te verklaren. Hiermee wordt het advies van de commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften opgevolgd. Het bezwaar dat omwonenden maakten tegen de bouw van de school, had betrekking op de verkeer- en parkeersituatie ter plaatse, gevreesde geluidsoverlast, de bodemgesteldheid en de windvang voor de Marendijkmolen. Al die bezwaren werden ongegrond verklaard, op de mogelijke geluidsoverlast na.

Uit een onderzoek van Bureau Peutz is gebleken dat er vanuit akoestisch oogpunt geen belemmeringen zijn en dat er een algemeen acceptabel hinderniveau van geluid gewaarborgd blijft. Deze conclusie is opgenomen in een definitieve ruimtelijke onderbouwing van het bouwplan, dat door het college vastgesteld is. Omdat het onderzoek vanBureau Peutz niet leidt tot aanpassingen in het bouwplan, hoeft dit niet opnieuw ter inzage voorgelegd te worden. De bezwaarmakers kunnen nog wel in beroep gaan bij de rechtbank en een voorlopige voorziening aanvragen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×