Geluidsschermen langs spoor voorzien van schilderkunst

Het ziet er naar uit dat de geluidsschermen langs het spoor binnen enige tijd voorzien worden van schilderkunst. Al een jaar pleiten de SP en PvdA er voor, dat de leerlingen van de Praktijkschool de schermen onder handen mogen nemen. Er is een plan van aanpak opgesteld en een kunstenares heeft toegezegd de leerlingen te willen helpen bij het ontwikkelen van een ontwerp. Dit ontwerp zal ARK, een commissie die advies uitbrengt over de ruimtelijke kwaliteit, moeten goedkeuren.

De gemeente zal er aldus Eva de Bakker van de SP, voor zorgen dat Prorail, die eigenaar van de geluidsschermen is, ermee instemt dat de schildering op de schermen wordt aangebracht. De schilderwerkzaamheden moeten in verband met de veiligheid, worden uitgevoerd voor de schermen langs het spoor gezet worden. Verder ziet de gemeente er op toe, dat het ontwerp in de vergunningsaanvraag wordt meegenomen.“Het ziet er goed uit. Hopelijk is er vanaf nu een goede samenwerking en komt er een leuk ontwerp op de schermen, waar de leerlingen trots op kunnen zijn,” zegt De Bakker.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×