Portaal en Visie R gaan nauwer samenwerken

Omdat ze nauwer met elkaar samen willen werken, hebben woningcorporatie Portaal en Visie R een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Visie R is een dochteronderneming van Riethoven Schildersbedrijf, die op haar beurt weer het Exodus Kärcher Team (EKT) aanstuurt. Hier kunnen (ex-)gedetineerden werkervaring opdoen in de maatschappij. Het bedrijf werkt daarbij samen met de stichting Exodus die (ex-)gedetineerden tijdelijk onderdak aanbiedt. Visie R zal in Leiden schoonmaak- en schilderklussen voor Portaal verrichten en waar nodig voorlichting geven. De samenwerkingsovereenkomst loopt tot het eind van dit jaar en wordt met wederzijds goedvinden steeds een jaar verlengd.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×