Parkeerpeiling bewoners Leiden-Noord

Het Voorzittersoverleg van de gezamenlijke buurt– en wijkverenigingen in Leiden-Noord, organiseert een parkeerpeiling. Dit initiatief is genomen, omdat het parkeerbeleid in dit deel van Leiden al geruime tijd een discussiepunt is, aldus het Voorzittersoveleg. Een aantal bewoners ervaart veel parkeeroverlast in de woonomgeving en heeft behoefte aan oplossingen. Echter wanneer die oplossingen leiden tot betaald parkeren, zal dat leiden tot veel verzet.

Het Voorzittersoverleg wil met behulp van de parkeerpeiling, die bestaat uit een vragenformulier dat door bewoners ingevuld kan worden, een completer beeld krijgen van de precieze parkeersituatie en problemen.Zodra alle ingevulde formulieren verzameld zijn, zal het voorzittersoverleg een wijkavond organiseren. Tijdens deze avond, worden de resultaten van de peiling voorgelegd aan de aanwezige bewoners. Daarna kunnen er gezamenlijke voorstellen worden ontwikkeld, voor oplossingen op de korte en langere termijn.De uitkomsten van de peiling en de ontwikkelde oplossingen worden daarna verwerkt in een eindrapport, dat het Voorzittersoverleg aanbiedt aan de Leidse politiek, met het verzoek om met de bewoners in discussie te gaan over de resultaten. Het formulier kan tot uiterlijk komende zondag worden ingevuld door de bewoners van Leiden-Noord. Het is te vinden op www.formdesk.nl/leidennoord/parkeerpeiling.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×