Buurvrouw Linkse kerk pion lastercampagne wijkvereniging

De 90-jarige mevrouw Erades, wiens woning aan de Linkse Kerk grenst, is volgens de Vrijplaats een pion geworden van een ‘door de wijkvereniging georkestreerde lastercampagne’. De vrijplaats doelt hiermee op een brief die de voorzitter van Wijkvereniging Pancras West, Jaap van Meijgaarden, namens deze buurvrouw aan burgemeester Lenferink stuurde. In deze brief verzoekt hij de burgemeester actie te ondernemen tegen de overlast die mevrouw Erades van de Linkse Kerk en de Marinus van der Lubbe zaal zou ondervinden. Deze overlast zou niet alleen uit geluidshinder, maar ook uit schade aan haar huis bestaan.

De Vrijplaats stelt dat ‘de hetze die de wijkvereniging voert’ nu een nieuw dieptepunt bereikt heeft. Marco van Duijn zegt: “Binnen de Linkse Kerk en de vrijplaats bestaat veel respect voor onze altijd even strijdbare buurvrouw, die, naar eigen zeggen, Marinus van der Lubbe nog in levende lijve heeft gezien en de vrijplaats altijd heeftgesteund.” Het vochtprobleem en de scheuren in de woning,zijn volgens Van Duijn niet veroorzaakt door de Linkse Kerk. De Vrijplaats zou de afgelopen jaren zelfs meerdere malen hebben meegewerkt aan onderzoeken naar de vochtplek. Ook Portaal en Ons Doel, voerden onderzoeken uit. Ook daaruit zou volgens Van Duijn blijken dat de oorzaak niet bij de Linkse Kerk ligt. Verder meent hij dat de scheuren in de woning op het conto van de eigenaar van het pand te schrijven zijn, omdat deze het complex al decennia lang niet goed onderhoudt. Bovendien zat de scheur er naar zijn zeggen al in 2003, dus nog voor dat de Linkse Kerk werd verbouwd.

Met betrekking tot de geluidshinder sprak Erades over het constante gebrom van een generator die haar uit haar slaap hield. Van Duijn: “De Linkse Kerk, noch enig andere organisatie in de vrijplaats, beschikt over een generator of enig ander dergelijk herrie makend apparaat.” Ook met de opmerking over de nachtelijke overlast door een muziekinstallatie heeft hij moeite. “De activiteiten in de Linkse Kerk en de Marinus van der Lubbezaal veroorzaken, afgezien van een beperkt aantal concerten per jaar waarvoor netjes een ontheffing is afgegeven, geen geluidsoverlast.” Genoemde concerten duren tot maximaal 1.00 uur ’s nachts en de overige activiteiten in de Marinus vander Lubbe zaal zijn om 23.00 uur afgelopen, aldus Van Duijn.

“Wij hebben onze buurvrouw helaas niet van het bovenstaande kunnenovertuigen en vinden het uitermate treurig dat uitgerekend zij nu een pion is geworden van de door de wijkvereniging georkestreerde lastercampagne, waarover wij al eerder een ‘Fabeltjes Top 40‘ samenstelden. Het zegt echter meer over de wijkvereniging dan over onze buurvrouw of de vrijplaats.”

Leiden Linkse Kerk


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×