Begroting Zuid-Holland naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, hebben Provinciale Staten onlangs de begroting over 2009 aangeboden.Hierin staat dat er het komende jaar miljoenen euro’s worden uitgetrokken voor verbetering van de luchtkwaliteit, nieuwe reserveringen voor infrastructurele projecten, het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de aankoop van gronden om nieuwe natuur- en recreatiegebieden te kunnen aanleggen.Een deel van de projecten doorloopt de normale, eerder vastgestelde financieringscyclus.

Daarnaast worden er voor volgend jaar middelen beschikbaar gesteld voor diverse nieuwe infrastructurele projecten. Verder stellen GS voor, om in de begroting alvast gelden te reserveren voor een aantal projecten die in 2012 uitgevoerd moeten worden, met betrekking tot de Oude Rijnzone. De aanwezige financièle ruimte zal worden aangewend voor de optimalisering van de ICT-systemen van de provincie, en voor de zogeheten één-procentsregeling voor kunstaankopen bij de oplevering van infrastructurele werken of provinciale bouwwerken.Vanaf 15 oktober wordt de begroting in de verschillende Statencommissies besproken. Tijdens de plenaire Statenvergadering van 12 november wordt hij vastgesteld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×