Tonnen verduisterd bij K&G

De financiële klap die K&G te boven moet komen, loopt in de tonnen. Dat bevestigen leden van de vereniging die woensdagavond door het bestuur werden geïnformeerd over de fraude waarmee het bestuur van K&G werd geconfronteerd. De penningmeester stapte toen zelf naar zijn mede-bestuursleden, omdat hij geen mogelijkheid meer zag om zelf een oplossing te vinden voor de malversaties die hij sinds 2005 pleegde. Naar verluidt zou het bedrag inmiddels zijn opgelopen tot zo’n 350.000 euro. Geld dat voor een deel is verloren met beleggingen in aandelen. Zo krijgt de internationale kredietcrisis wel heel directe gevolgen voor de Leidse muziekvereniging.

Met leveranciers zijn inmiddels afspraken gemaakt om de klap op te vangen. Rekeningen worden voor een deel pas later betaald. Het zou onder meer gaan om facturen voor de nieuwe kostuums van K&G 3 (ruim een ton) en drankleveranties. Ook geld dat de vrijwilliers inzamelden met het ophalen van oud papier, is niet meer beschikbaar voor zaken als het onderhoud van het recent aangekochte pand en onderhoud van instrumenten. Of K&G nog veel terugziet van het geld valt te betwijfelen. De penningmeester zou een regeling willen treffen om de verduisterde bedragen terug te betalen.

Begin van het jaar had de vereniging ook al een flinke tegenvaller. Toen werden kostbare muziekinstrumenten uit het clubgebouw ontvreemd.

Advertentie

Leiden kengfraude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×