Vragen SP over opvang asielzoekers

Naar aanleiding van het bezoek dat de SP begin oktober aan asielzoekerscentrum Nieuweroord bracht, legt Roos van Gelderen het college een aantal schriftelijke vragen voor. Allereerst wil ze weten of het waar is dat het huurcontract voor Nieuweroord met ingang van september 2009 afloopt. Het COA is volgens Van Gelderen al vanaf juni volgend jaar genoodzaakt asielzoekers uit Nieuweroord te herplaatsen, als er geen alternatieve locatie gevonden is. Ze vraagt of het college hiervan op de hoogte is, wat burgemeester en wethouders er van vinden en hoe dit zich verhoudt tot de uitspraak in het collegeakoord. Die uitspraak is als volgt: “Wij streven naar een, bij voorkeur permanente, locatie voor een inburger- enoriëntatiecentrum. De zoektocht hiernaar wordt hervat. Indien er geen geschikte locatie binnen de Leidse stadsgrenzen gevonden kan worden, streeft Leiden binnen de regio naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van Leiden. Op deze manier kan de in Leiden opgebouwde deskundigheid en contacten (oa. LUMC, onderwijs- instellingen) blijvend aangewend worden voor het nieuwe centrum.”

Verder wil Van Gelderen weten of het college momenteel actief opzoek is naar huisvesting en of die zoektocht al resultaten opgeleverd heeft. Ook is ze benieuwd naar de locaties die nu en in het verleden bekeken zijn en of deze met het COA zijn besproken. Daarnaast vraagt ze zich af of en op welke manier, de regio betrokken wordt bij de zoektocht en of de mogelijkheden bekeken zijn om samen met een buurgemeente een locatie te realiseren. De SP heeft begrepen dat er gewerkt wordt aan een startdocument, waarin de rollen van de gemeente en het COA met betrekking tot de locatiekeuze zijn beschreven. De partij wil hierover toelichting en verzoekt het stuk ook aan de raad te verstrekken. Nieuweroord is het enige centrum in de provincie dat gericht is op oriëntatie en inburgering, ookwel AZC-I genoemd. Als er geen alternatieve locatie gevonden wordt, beschikt Zuid-Holland dus niet meer over zo’n centrum. Volgens Van Gelderen is Leiden vanwege de opgedane kennis en ervaring,de aanwezigheid van hulpverlening (centrum 40-45 en LUMC) zeer geschikt voor een AZC-I. Ze wil dan ook weten in hoeverre het college zich verantwoordelijk voelt voor het in stand houden van een dergelijk centrum.Het COA betaalt volgens de SP de huur voor het hele pand, hoewel er maar drie verdiepingen worden gebruikt. Van Gelderen vraagt of het college dit terecht vindt. Bovendien vraagt ze zich af waarom de COA het gebouw brandveilig vindt en de brandweer niet. Ze informeert naar een eventueel rapport hierover. Tenslotte wil Van Gelderen weten waaraan Leiden het predicaat “Leiden, stad van vluchtelingen” zal ontlenen, als er volgend jaar geen vluchtelingen meer worden opgevangen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×