Eindejaarsbonus voor Leidse minima

Onder meer op verzoek van de PvdA heeft het college besloten, alle Leidse minima in december te voorzien van een eindejaarsextraatje. Dit bedrag is bestemd voor alle Leidse huishoudens met een inkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Het gaat om een nettobedrag van 50 euro, dat belastingvrij is en geen invloed heeft op andere uitkeringen. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, of bekend is bij team Werk, Inkomen en Zorg en in aanmerking voor het extraatje komt, ontvangt de 50 euro automatisch. Wie daar niet bekend is en geen bijstandsuitkering ontvangt, maar wel verwacht dat hij recht op dit bedrag heeft, kan een aanvraag indienen bij het team WIZ, postbus 9102, 2300 PV, Leiden. Studenten en mensen met een vermogen dat hoger is dan de in de Bijstandswet genoemde grenzen, komen niet in aanmerking.

De inkomensgrenzen om recht op de 50 euro te hebben, zijn als volgt:Alleenstaanden, beneden de 65 jaar: € 1021. Alleenstaande ouder, beneden de 65 jaar: € 1312. Echtpaar / samenwonend, beneden de 65 jaar: € 1458. Alleenstaanden, boven de 65 jaar: € 1117Alleenstaande ouder, boven de 65 jaar: € 1377. Echtpaar / samenwonend, boven de 65 jaar € 1532.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×