Vrijplaats wil vier ton schadevergoeding en herhuisvesting

De Vrijplaats Koppenhinksteeg is een bodemprocedure gestart tegen de gemeente Leiden. De vrijplaats reageert hiermee op het recente besluit van het Leidse college van Burgemeester en Wethouders om de panden aan de Koppenhinksteeg te verkopen aan de hoogste bieder. De vrijplaats eist niet alleen dat de gemeente haar afspraken nakomt en de vrijplaats behoudt voor de stad, maar stelt de gemeente bovendien een omvangrijke schadeclaim in het vooruitzicht indien het college de panden vroegtijdig verkoopt en ontruimt. Dat zou de gemeente volgens de vrijplaats minstens twee miljoen gaan kosten.

De vrijplaats heeft het college herhaaldelijk opgeroepen om de hoffelijkheid in acht te nemen en de uitslag van de diverse procedures af te wachten. Het college weigert echter daaraan gehoor te geven en stuurt vooralsnog aan op een vroegtijdige verkoop, met alle juridische en financiĆ«le risico’s van dien. Deze risico’s zijn groot, aangezien in geval van verkoop en een voor de vrijplaats gunstige uitspraak de gemeente kan worden verplicht tot herhuisvesting van de vrijplaats elders in de stad en een vergoeding van de geleden schade. Het gaan dan om tenminste 2 miljoen euro, waarvan ruim vier ton voor de door de vrijplaats geleden schade.

Leiden Linkse Kerk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×