Wanneer komt 'Vierkant in Vierkant' fontein bij station?

Al jarenlang wordt er gedebatteerd en gehakketakt over het wel of niet plaatsen van een kunstobject/fontein van Theo van Doesburg bij of in het station. De maquette van het kunstwerk, ‘Vierkant in Vierkant’ genaamd, raakte zoek en genomen besluiten werden niet uitgevoerd. Al 20 jaar wordt er gepraat over dit herdenkingsteken van kunststroming ‘De Stijl’, die in 1917 in Leiden werd opgericht. In november 2007 besloot de gemeenteraad, dat het kunstwerk geplaatst moest worden. Nu, eind 2008 en in combinatie met het feit, dat Museum de Lakenhal volgend jaar een grote tentoonstelling wijdt aan ‘De Stijl’, wordt het tijd, dat er spijkers met koppen worden geslagen, volgens Eva de Bakker van de SP. De Stichting ‘Vierkant in Vierkant’ heeft op verzoek van de gemeente een concreet plan gemaakt. De Bakker: “En het is diezelfde gemeente die nog niet heeft gereageerd”.

Cultuurwethouder Jan Jaap de Haan heeft beloofd om nog voor de Kerst te zullen reageren op het projectplan van de Stichting. Echter, volgens de wethouder zal de gemeente in eerste instantie geen cent uitgeven aan de fontein. Daarnaast heeft De Haan twijfels of het kunstwerk wel geplaatst kan worden bij het station, omdat daar ook een halte komt van de RijnGouweLijn, met allerlei kabels en bovenleidingen tot gevolg.

Leiden vierkantinvierkant


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×