(Foto's: Chris de Waard en Emile van Aelst).

Kunstwerk Vierkant in Vierkant onthuld en overgedragen aan de stad

Afgelopen zaterdagmiddag heeft de stichting Vierkant in Vierkant het gelijknamige kunstwerk van de De Stijlgrondlegger Theo van Doesburg overgedragen aan de stad Leiden. Locoburgemeester en wethouder van cultuur Robert Strijk aanvaardde het samen met fractievoorzitter Walter van Peijpe van GroenLinks. Hij diende eerder dit jaar in de Leidse gemeenteraad een motie in om de nog ontbrekende 30.000 euro die nodig waren voor de realisatie van het werk beschikbaar te stellen. Dat werd raadsbreed gesteund.

De overdracht ging gepaard met toespraken van de meest betrokkenen. De Leidse dichter Leo van Zanen droeg twee gedichten voor van Theo van Doesburg die onder de naam I.K. Bonset ook als dichter actief was.

Bij de overdracht waren onder andere Wies van Moorsel, enig erfgenaam en nicht van Theo van Doesburg, en Mondriaankenner Joop Joosten aanwezig, alsmedeĀ een honderdtal belangstellenden. De overdracht was onderdeel van de jaarlijkse Leidse Kunstroute.

De stichting Vierkant in Vierkant heeft zich ruim twintig jaar ingezet voor de realisatie van dit burgerinitiatief. Het is eindelijk gelukt dankzij de vasthoudendheid van de stichting en de steun van een reeks sponsors, waaronder vele particuliere sponsors van blokken, en de gemeente Leiden.

Chris de Waard sprak na de overdracht met initiatiefnemers van het eerste uur Petra Hoogeveen en Ron Mittelmeijer, GroenLinks-fractievoorzitter Walter van Peijpe, de huidige cultuurwethouder Robert Strijk en zijn voorganger Jan-Jaap de Haan en met projectleider Arjen Pels Rijcken.

In zijn toespraak dankte wethouder Robert Strijk de vele vrijwilligers voor hun tomeloze inzet die ertoe heeft geleid dat dit monument voor Theo van Doesburg nu is gerealiseerd. Walter van Peijpe onderstreepte het belang van Vierkant in Vierkant voor Leiden omdat het laat zien dat Leiden, naast cultuurstad van de 17e eeuw met Rembrandt, Gerrit Dou en Jan van Goyen, ook de stad is van de vernieuwing en de dynamiek belichaamd in De Stijl. Vierkant in Vierkant als inspiratie voor de stad van de toekomst.

Theo van Doesburg ontwierp Vierkant in Vierkant samen met architect Jan Wils in 1917 als inzending voor de prijsvraag voor een fontein voor het station van Leeuwarden. Nu, honderd jaar later, is het eindelijk gerealiseerd in Leiden, de stad waar Van Doesburg in 1917 het tijdschrift De Stijl oprichtte. Daarmee heeft de stad in het gedenkjaar 100 jaar De Stijl een permanent en passend eerbetoon gekregen aan deze Leidse kunstenaar met wereldfaam.

Vierkant in Vierkant staat op het Stationsplein in het plantsoentje naast het IBIS hotel. Plaatsing is tijdelijk tot de start over twee jaar van de aanleg van de Leidse Ring Noord. Het kunstwerk wordt dan tijdelijk opgeslagen of wellicht opgebouwd op het voormalige MEOB-terrein De Boeg langs de A44 in Oegstgeest. Na voltooiing wordt de groenstrook opnieuw ingericht, nu als Morssingelparkje. Dit parkje zal ook een functie vervullen in het Singelpark. In het ontwerp krijgt Vierkant in Vierkant een definitieve plek.

Cultuur Leiden Politiek vierkantinvierkant


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×