School voor praktijkonderwijs volgend jaar open

Naar verwachting kunnen de leerlingen van de School voor Praktijkonderwijs hun volgende schooljaar beginnen in de nieuwbouw aan de Boerhaavelaan. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State in de bezwaarprocedure tegen die nieuwbouw. De bouwvergunning is nu definitief en er zijn aldus de gemeente geen mogelijkheden meer om bezwaar te maken. Al sinds halverwege de jaren 90 heeft het schoolbestuur de wens de school voor praktijkonderwijs te herhuisvesten en wel op één locatie. In 2003 kwam de Boerhaavelaan in beeld en eind 2005 stemde het college in met de aankoop van het beoogde stuk grond daar.

Vorig jaar is de bouwvergunningsprocedure gestart. Er werden meerdere bezwaren bij de gemeente ingediend, onder andere over de geluidsbelasting. Na aanvullend akoestisch onderzoek is vastgesteld dat de geluidsbelasting binnen de normen valt en dat het oorspronkelijke bouwplan kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat de bouw die in juli startte naar verwachting voor volgend schooljaar afgerond is.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×