Vragen VVD over kinderopvang

Naar aanleiding van de antwoorden van het college op eerdere vragen van de VVD over wachtlijsten bij de kinder- en buitenschoolse opvang, stellen Paul Laudy en Arend Jan Sleijster de burgemeester en wethouders er nog een paar. Ze menen dat het college in deze ook een preventieve en proactieve rol kan spelen, en vragen of burgemeester en wethouders die mening delen. Als dat zo is, zijn ze benieuwd naar de geplande acties, naast de Brede School Leiden Noord, Trigon en hockeyclub Roomburg. Ook willen ze weten welke goede maatregelen die in andere gemeenten getroffen zijn, in Leiden nog niet zijn genomen. Volgens het college telde de Leidse kinderopvang eind vorig jaar 31 plaatsen meer dan eind 2007. Sleijster en Laudywillen weten wat het streven voor de komende jaren is en waar het college genoemde cijfers op baseert.

In 2002 moest Leiden de kinderopvang flink uitbreiden van het rijk. Het college gaf toen aldus de VVD aan, niet alleen financieel te stimuleren, maar ook onderzoek te doen naar geschikte locaties. Sleijster en Laudy zijn benieuwd naar de voortgang van dat onderzoek naar locaties. Verder willen ze weten wat het college gaat doen om de huisvestingsproblematiek op te lossen. Tenslotte informeren ze naar de signalen die burgemeester en wethouders ontvangen met betrekking tot problemen met de procedures en het verlenen van vergunningen. Ze vragen van wie die signalen komen, en hoe ze zullen worden aangestuurd.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×