Artists Impression van de Willem de Zwijgerlaan na afronding van alle werkzaamheden. (Illustratie: gemeente Leiden).

Start werkzaamheden herinrichting Willem de Zwijgerlaan

Op woensdag 25 maart start de eerste fase van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan. In deze fase wordt de Gooimeerlaan verlegd en het kruispunt IJsselmeerlaan/Sumatrastraat vernieuwd. Het resultaat van de herinrichting moet voor zowel de bewoners van Leiden Noord, als voor de stad en regio een grote verbetering betekenen. Voor het zo ver is zullen weggebruikers rekening moeten houden met overlast en vertragingen. De Willem de Zwijgerlaan moet worden aangepast, omdat de weg is versleten. Ook wordt er een toename van het verkeer verwacht en zijn er nieuwe verkeerskundige eisen.

De herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan speelt een belangrijke rol binnen het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. De weg splitst Leiden Noord in een noordelijk en zuidelijk deel. De vernieuwingen leiden ertoe dat de buurten beter met elkaar verbonden worden. Het totale Wijkontwikkelingsplan moet leiden tot een betere en mooiere woonomgeving voor de inwoners van Leiden Noord en een betere doorstroming van verkeer op de Willem de Zwijgerlaan.

De werkzaamheden duren in totaal zo’n vier jaar. Het werk wordt verdeeld in drie fasen. In de eerste fase (maart – december 2009) wordt de Gooimeerlaan verlegd en wordt het kruispunt IJsselmeerlaan/Sumatrastraat vernieuwd. In 2010 start de tweede fase: de aanleg van de overkluizingen ter hoogte van de huidige Gooimeerlaan en ter hoogte van de Kooilaan. Deze fase duurt 1,5 tot 2 jaar. In de derde en laatste fase worden de resterende wegvakken vernieuwd. Eind 2012 moeten alle werkzaamheden afgerond zijn.

De Willem de Zwijgerlaan blijft gedurende de werkzaamheden altijd toegankelijk voor verkeer. Weggebruikers moeten wel rekening houden met vertragingen. De gemeente raadt aan om zo mogelijk buiten de spits te rijden en zo veel mogelijk gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer.

In de maanden mei en juni wordt een gastransportleiding vernieuwd. Dan worden over langere gedeeltes de vier rijstroken teruggebracht tot twee rijstroken. In fase twee, bij de aanleg van de overkluizingen is deze situatie gedurende circa twee jaar van kracht. In deze situaties wordt een snelheidsbeperking van 30 km per uur ingesteld.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×