15de-eeuwse graffiti verborgen achter Leidse gevels

Ir. Edwin Orsel, bouwhistoricus en werkzaam op de Unit Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden, geeft een lezing over de verborgen schatten in Leidse gebouwen. De lezing is een gezamenlijk initiatief van de Historische Vereniging Oud Leiden en de Vereniging Jan van Hout en vindt plaats in de Lakenhal. Leiden, als tweede monumentenstad van Nederland, bezit veel gevels, die getuigen van een rijke historie. Ook achter deze gevels is een omvangrijke schat aan monumentale interieurs, historische bebouwing, maar ook bijvoorbeeld 15de-eeuwse graffiti en 20ste-eeuwse Jugendstiltegels te vinden. De vondsten zullen, voor zover mogelijk, worden toegelicht aan de hand van archivalische bronnen, zoals kaarten en afbeeldingen.

De lezing vindt plaats op woensdag 13 mei, aanvang 20.00 uur; de toegang is gratis. Meer info: www.oudleiden.nl.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×