Aanpassingen aan gebouw Zijlwijkschool noodzakelijk

De enige oplossing om het binnenklimaat van de Zijlwijkschool te verbeteren is het aanbrengen van extra luchtroosters en kleine raampjes hoog in de lokalen. Vastgesteld is dat het CO2 gehalte in bijna alle lokalen te hoog blijft. De gemeente Leiden en het schoolbestuur hebben nu afgesproken dat de aanpassingen aan het pand zo snel mogelijk worden aangebracht. Hoewel de ventilatiecapaciteit voldoet aan de wettelijke eisen blijkt dit in de praktijk onvoldoende voor het aantal kinderen dat in de klaslokalen les krijgt.

Hoge ramen zijn belangrijk omdat deze kunnen worden opengezet zonder dat dit tot tocht leidt. Naast frisse lucht hebben ook de binnentemperatuur, vocht en stof invloed op het binnenklimaat. Ook op deze terreinen heeft de school adviezen gekregen. In de aanbevelingen staan dan ook zaken als het aanbrengen van zonwering, het vaker schoonmaken van bijvoorbeeld de gordijnen, geen losse spullen in vensterbanken plaatsen en het vervangen van plafondplaten met vochtplekken.

Wethouder van den Berg vindt het belangrijk dat er aan de situatie van de Zijlwijkschool wat wordt gedaan. Zij verwacht dat ook andere scholen in de stad met vergelijkbare problemen kampen: “Daar waar het binnenklimaat in klaslokalen aantoonbaar ondermaats is, moet daar wat aan worden gedaan. We weten dat een slecht binnenmilieu een ongunstige invloed heeft op het leerproces en op de gezondheid. Als dat niet goed is, dan moeten we ingrijpen.”

Het kabinet noemt een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen als een van haar speerpunten. Daar hoort de school waar de kinderen de gehele dag verblijven ook bij. De gemeente, het schoolbestuur en de GGD gaan contact opnemen met het rijk om de situatie te bespreken. Tenslotte gaat het hier om een gebouw dat conform de normen die het rijk hieraan stelt, is gebouwd.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×