Verbreding A4 begint na direct de zomer

De werkzaamheden van het project A4 Burgerveen-Leiden starten direct na de zomervakantie. De voorbereidende werkzaamheden beginnen in de tweede helft van juni. Dat is mogelijk doordat het Tracébesluit voor het spoedaanpak project A4 Burgerveen – Leiden door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is getekend. Het is het eerste Tracébesluit onder de Wet Versnelling Besluitvorming Wegprojecten. Het vastgelopen proces rondom de A4 Burgerveen – Leiden was voor minister Eurlings aanleiding om de besluitvorming rond infrastructuur aan te passen. De A4 Burgerveen – Leiden is het nummer 2 knelpunt van Nederland. Ook zorgt de weg voor veel hinder in de omgeving zoals geluidsoverlast. Door het nu genomen besluit wordt de A4 tussen Leiderdorp en Leiden verbreed van 2×2 rijstroken naar 2×3 rijstroken. De weg wordt tussen de Doeshaven in Leiderdorp en Roomburg over een lengte van 1400 meter verdiept aangelegd. Onder de Oude Rijn wordt een aquaduct aangelegd.

Omdat het Tracébesluit nu is vastgesteld, kan de aannemer in de tweede helft van juni beginnen met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van werkterreinen. In september, als de termijn van ter visielegging afgelopen is, starten de onomkeerbare werkzaamheden zoals de aanleg van het aquaduct in de Oude Rijn.

Van 20 mei tot en met 1 juli 2009 ligt het Tracébesluit A4 Burgerveen – Leiden 2009 voor beroep ter inzage. De belanghebbenden die op het ontwerp tracébesluit een zienswijze hebben ingediend, kunnen in deze periode beroep aantekenen tegen het Tracébesluit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op het ontwerp tracébesluit zijn 31 zienswijzen ingediend. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft al deze zienswijzen bestudeerd en beantwoord. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het project zoals bijvoorbeeld een aanvulling op het luchtkwaliteitsonderzoek en een verhoging van het geluidsscherm nabij de Vrouwenweg in Leiden.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×