Vragen SP over privatisering beheer openbare ruimte

De SP stelt het college schriftelijke vragen over het besluit om het beheer van de openbare ruimte te privatiseren. De SP vraagt zich af waarom juist dit belangrijke besluit in de zomervakantie genomen is en welke leden van het college toen aanwezig waren. Verder heeft de gemeente het advies van de OR bewust genegeerd. De Wet op de Ondernemingsraden regelt hoe er in zo’n geval gehandeld moet worden. De SP vraagt dan ook of de voorbereiding van de uitvoering van de plannen nu tot 10 september is stilgelegd, zoals genoemde wet voorschrijft. De SP is bovendien benieuwd of het college de OR op de hoogte gebracht heeft van de reden dat van het advies is afgeweken en of er nu alsnog advies van de raad ingewonnen wordt. Omdat ook de leden van de OR mogelijk op vakantie waren op het moment dat het college het besluit nam, vraagt de SP of burgemeester en wethouders er rekening mee houden dat de wettelijke termijn om bezwaar te maken bij de OndernemingsKamer in het gedrang komt.

In de brief waarin het college de betrokkenen informeert over de privatisering, staat dat de overeenstemming met het gemeenschappelijk overleg binnen handbereik is. Ook zou wethouder Witteman meerdere keren gezegd hebben dat er over nog maar zes punten overeenstemming bereikt moet worden. De SP vraagt het college of de vakbonden het daarmee eens zijn. Ook wil de partij weten welke partijen het in die brief genoemde sociale kader overeengekomen zijn.
Verder informeert de SP naar de gevolgen voor het loon van de medewerkers. Dit zou er in principe op achteruitgaan, waardoor ter compensatie hogere toeslagen nodig zijn.
Tenslotte informeert de partij naar de afspraken die het college met de burgemeester en wethouders van Leiderdorp gemaakt hebben over de garantstelling, en waarom deze van twee naar vijf jaar is verlengd. Ook wil de partij weten wat de ondernemingsraad van die plaats adviseert.

Leiden Regio nvbor


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×