Geen uitstel verzelfstandiging Beheer Openbare Ruimte

De omvorming van de gemeentelijke dienst Beheer Openbare Ruimte tot een (overheids) NV BOR gaat gewoon door. Afgelopen donderdag vond in de Leidse gemeenteraad op verzoek van de SP en D66 een spoeddebat plaats over de kwestie. Medewerkers, bonden en de gemeente onderhandelen al geruime tijd over de verzelfstandiging en leken een akkoord bereikt te hebben over uitstel. Tot woede van de medewerkers kwam de gemeente bij monde van wethouder Witteman daar afgelopen week op terug. Er zouden slechts verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden, waarbij geen afspraken gemaakt zijn. “Dat kon ik ook niet,” zo meldde Witteman tijdens het debat: “Ik zat daar zonder mandaat en dat was bij mijn gesprekspartners bekend.” Voor het personeel is de maat nu meer dan vol en acties dreigen.

Voor Witteman kreeg het debat ook een staartje. Door alle commotie die is ontstaan, legt hij een deel van zijn portefeuille neer en zullen de onderhandelingen voortaan door een ander lid van het college gevoerd worden. Een motie van D66 waarin een periode van rust werd voorgesteld haalde het niet. Wel laat een raadsmeerderheid het aan het college over wanneer de gesprekken hervat kunnen worden. Of invoering per 1 januari aanstaande nog haalbaar is, moet uit die vervolggesprekken blijken.

Woedende ambtenaren van de reinigingsdienst dreigen nu met acties. Hoe die er precies uit gaan zien, wordt de komende dagen duidelijk. De eerste plannen variëren van staken tot het volstorten van het Stadhuisplein met huisvuil. In elk geval komt er een ‘open brief’ aan de stad waarin het personeel hun standpunten uit wil leggen.

Grootste probleem voor het personeel is de bedrijfsvoering bij de dienst. Die is volgens hen al jaren niet op orde en er wordt niet naar het personeel geluisterd. “We zijn gewoon een stuurloos schip. Als die NV er straks is, komt er weer niks terecht van alle verbeterpunten, dus willen we dat nu regelen voor de overgaan naar de NV BOR,” zo laat een woordvoerder van het personeel weten. “We moeten een NV worden omdat we te duur zijn en niet efficiënt werken. Maar dat ligt niet aan ons en dat roepen we al zo lang. maar er wordt door niemand naar ons geluisterd.”

Het stuit het personeel tegen de borst dat ze wordt verweten niet efficiënt genoeg te werken, terwijl talloze verbeteringsvoorstellen van datzelfde personeel niet worden uitgevoerd. De woordvoerder: “Meer dan de helft van de ondernemers in het centrum heeft geen contract. Dat illegale afval halen we wel 5x per week op. Wie betaalt dat? Juist, wij met z’n allen. We zijn zelfs zelf met contracten langs die bedrijven gegaan, maar de gemeente doet er gewoon niks mee.” Ook de ophaalschema’s deugen volgens de medewerkers van geen kant. “Toeristen zitten nu vaak op een terrasje te eten tussen het vuil. Laat ons dat nou gewoon weghalen, dan zijn we ook gelijk van de meeuwenoverlast af.”

Leiden nvbor


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×