Bewoners krijgen meer invloed bij sloop- en renovatieplannen

De Leidse raad heeft afgelopen donderdag een nieuwe procedure vastgesteld voor ingrijpende renovatie- en sloopplannen bij sociale huurwoningen. Voortaan moeten corporaties dergelijke plannen in samenspraak met de huurders vaststellen en daarna voorleggen aan de gemeente. Als niet minimaal 70% van de bewoners akkoord gaat, zal de gemeente niet zomaar toestemming verlenen aan een dergelijk plan. Daarvoor moet overigens ook altijd een dringende noodzaak bestaan.

De SP vond dat het voorstel de corporaties en het college teveel macht gaf en diende een motie in, waarin de 70%-regel werd voorgesteld. Alleen CDA, CU en VVD stemde tegen. CDA-raadslid Flippo vond de motie overbodig: “Ik ga er vanuit dat het college nooit ergens automatisch mee instemt”.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×