Overeenkomst toekomst Oude Kooi

Gisteren hebben Woningcorporatie de Sleutels en bewonerscommissie de Oude Kooi overeenstemming bereikt over een gefaseerde aanpak van de woningen in de Oude Kooi. Het plan bestaat uit een aanpak in drie fases, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de wensen van de huidige bewoners. Beide partijen zijn tevreden met het behaalde resultaat. Op 25 november worden de bewoners van deze wijk geïnformeerd over de toekomstplannen. Als een meerderheid van hen instemt met de plannen, zullen de Sleutels en de bewonerscommissie het akkoord ondertekenen op een feestelijke bijeenkomst.

Fase 1 bestaat uit de onderhoudsaanpak van de blauwe blokken, de sloop/nieuwbouw en renovatie van de noordelijke blokken en een onderhoudsgarantie voor de centrale en zuidelijke blokken die in de volgende fases definitief aangepakt worden.

Fase 2 bestaat uit grootschalige renovatie van het centrale hart.

fase 3 wordt op een later tijdstip in samenwerking met bewoners ontwikkeld en uitgewerkt. Het streven is om in 2010 te starten met de voorbereiding van de eerste fase en de werkzaamheden in het kader van de onderhoudsgarantie.

Meer info: www.desleutels.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×