"Te Koop", foto: www.volkenkunde.nl

Unieke veiling Japancollectie in Volkenkunde

De totale omvang van de Japancollectie in Museum Volkenkunde bestaat uit 37.500 voorwerpen. In het kader van het ‘Deltaplan voor Cultuurbehoud’ is deze collectie volledig gedigitaliseerd en wordt nu beheersbaar gemaakt door een deel af te stoten via een niet alledaagse veiling. Op woensdagavond 16 december gaan 2000 bijzondere stukken onder de hamer, in samenwerking met het Leidse veilinghuis ‘Onder de Boompjes’. Het gaat om allerlei voorwerpen uit de Japanse cultuur, zoals kleding, huisraad en schrijfgerei, maar ook lakwerk, prenten, schilderingen en houtsneden. Voorafgaand aan de veiling zijn er kijkdagen op 11, 12 en 13 december in Volkenkunde. Vanaf 7 december kunnen de voorwerpen on-line worden bekeken via de website www.onderdeboompjes.nl

De collecties van verzamelaars als Jan Cock Blomhoff, Frederik van Overmeer Fisscher en Philipp Franz von Siebold worden als de kerncollectie van het museum beschouwd en worden niet geveild. Een ander criterium voor behoud is dat de collecties van Museum Volkenkunde een wetenschappelijk doel hebben.

Via de herplaatsingsdatabase van het ICN konden andere musea en nationale- en internationale instellingen een keus maken. De voorwerpen die zijn overgebleven, worden op 16 december geveild. Met de opbrengst van de veiling worden nieuwe collectie aankopen gedaan.

Cultuur


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×