Gemeente gaat 'Huis van de Sport' aanbesteden

Het college van burgemeester en wethouders gaat het project ‘Huis van de Sport’ Europees aanbesteden. Leiden wil dat er een Publiek Private Samenwerking komt voor de planuitwerking, realisatie, exploitatie en het beheer van het ‘Huis van de Sport’, waarbij Sportpark De Mors in Leiden West wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel sportcentrum voor top- en breedtesport dat ook ruimte biedt aan topsportevenementen op internationaal niveau. Om het plan te kunnen financieren komen er in het ‘Huis van de Sport’ ook woningen en aanvullende, sportgerelateerde commerciĆ«le functies zoals welness, fitness en bijvoorbeeld sportwinkels.

In februari 2010 wordt het besluit van de Leidse gemeenteraad over het ‘Huis van de Sport’ verwacht. Na goedkeuring door de raad wordt de uitnodiging tot inschrijving gepubliceerd en zullen er maximaal vijf marktpartijen worden geselecteerd voor deelname aan de concurrentiegerichte dialoog. De gehele  aanbestedingsprocedure beslaat naar verwachting circa 12 maanden. In de eerste fase moeten de geselecteerde marktpartijen de haalbaarheid van het project onderzoeken en een ontwikkelconcept – inclusief een financieringsvoorstel – opstellen. In de tweede ronde maakt iedere marktpartij een stedenbouwkundig plan. Op basis van deze plannen vindt een nadere selectie plaats van vijf naar drie gegadigden. Tenslotte beoordeelt een onafhankelijke beoordelingscommissie de definitieve inschrijvingen op basis van vastgestelde criteria. Het beste integrale plan, dat de meeste meerwaarde tegen de beste prijs-/kwaliteitverhouding biedt, wordt tenslotte voorgedragen aan de Leidse gemeenteraad, die de finale beslissingsbevoegdheid voor de opdrachtverlening heeft.

Leiden Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×