Fietspad verdeelt raad en volkstuinencomplex

Het omstreden fietspad door de Tuin van Noord komt er toch. Met een krappe meerderheid heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van een fietspad door Volkstuinvereniging Ons Buiten. Een voorstel om het fietspad uit de plannen voor de Tuin van Noord te schrappen werd met twee stemmen verschil verworpen. Vervolgens werd het totale plan wel aangenomen met alleen de stem van Jan Boer (Stadspartij Leiden Ontzet) tegen. Brommers en scooters mogen niet over het fietspad. Er komen borden, drempels en hekken om die te weren. Ook zullen twee Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) er periodiek op toezien dat brommers inderdaad de rust van het park niet zullen verstoren. Als er toch brommeroverlast komt, houdt het college de mogelijk open om het pad tussen zonsondergang en zonsopgang af te sluiten met hekken.

Een voorstel van GroenLinks om het fietspad te veranderen in een voetpad klinkt volgens wethouder Van Woensel sympathiek, maar kent teveel nadelen. Zo valt er dan een flink deel van de dekking weg, omdat een bijdrage van 500.000 euro door woonstichting Portaal dan vervalt. Ook zou het voetpad zo dicht langs de volkstuinen lopen dat de privacy daar onder zou lijden, terwijl het fietspad verder van de volkstuinen af komt te liggen en bovendien wordt afgeschermd met slootjes aan weerszijden.

Leiden tuinvannoord


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×