Rijnland verkort wachttijden bij vermoede darmkanker

Het Rijnland Ziekenhuis verkort de wachttijden voor patiënten die een verhoogd risico op darmkanker hebben. Het ziekenhuis heeft daartoe het zorgpad coloncare in het leven geroepen. Als een huisarts een patiënt doorstuurt voor een darmscopie, kan deze binnen vier dagen terecht bij de coloncare verpleegkundige en een maag-, darm-, leverarts voor een eerste screening. Als hij vervolgens een hoog risico op darmkanker blijkt te hebben, kan de patiënt binnen zeven dagen terecht voor een scopie. Voor dat doel houdt de scopiekamer spoedplekken vrij. Wanneer daarna blijkt dat een patiënt een kwaadaardige tumor heeft, wordt hij binnen een maand geopereerd. Tijdens het hele proces is de coloncare verpleegkundige het vaste aanspreekpunt voor de patiënt. Deze verpleegkundige blijft het hele proces volgen en ziet erop toe dat de diverse onderzoeken goed op elkaar aansluiten.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×