Raadsleden mogen procederen tegen gemeente

De SP-raadsleden Louk Rademaker en Eva de Bakker mochten zich eind vorig jaar wel degelijk als eisers aansluiten bij een rechtzaak die de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg tegen de gemeente aanspande. In de gemeentewet is weliswaar opgenomen dat ‘een lid van de raad niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam mag zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur, dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur’, maar omdat noch Rademaker, noch de Bakker een professioneel belang bij de zaak hebben, konden ze in dit geval hun gang gaan. Dat heeft de burgemeester Lenferink laten uitzoeken door de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Uit het advies van de universiteit blijkt verder dat raadsleden zelfs via de rechter een politiek verlies mogen aanvechten.

De VVD Leiden was destijds woedend dat de SP-raadsleden met hun ‘unieke kennis van de zaak’ partij kozen tegen gemeentelijke plannen. VVD-raadslid Frederik Zevenbergen schreef daar toen over op de website van zijn partij: “Het kan toch niet zo zijn dat een raadslid informatie, die vertrouwelijk verstrekt wordt aan dat raadslid uit hoofde van de controlerende bevoegdheid, in gaat zetten in een geding van een derde partij tegen de gemeente? Dat is niet alleen laakbaar handelen, dat is ronduit strafbaar op grond van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht. Bovendien vraag ik me af of de bewuste collega’s nog wel kunnen functioneren als raadslid in deze gemeenteraad als dit het geval is.”

Volgens burgemeester Lenferink is een de twee sp-raadsleden nooit vertrouwelijke informatie verstrekt en hebben ze dergelijke informatie dus ook niet kunnen gebruiken. Lenferink pleit er wel voor om de Leidse gedragscode voor raadsleden aan te vullen. de raad zal daar binnenkort over praten. Overigens heeft een schending van die gedragscode alleen politieke en geen juridische gevolgen.

Advertentie

Leiden Linkse Kerk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×