Stoppen met RGL geen taboe voor CDA

Het CDA Leiden wil graag met D66 verder praten over een brede coalitie op basis van een beperkt akkoord. “Op het niet aanleggen van de RijnGouweLijn rust voor de CDA-fractie geen taboe,” schrijft fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan aan Paul van Meenen. Wel wil hij dat Van Meenen de financiële, juridische en politieke consequenties verkent als de bestuursovereenkomst met de provincie wordt opgezegd. Dat geldt ook voor het niet aanleggen van de Ringweg-Oost. Het groen houden van de Oostvlietpolder nomet De Haan als belangrijke reden om met D66 te willen samenwerken: “We delen jullie analyse ten aanzien van de Oostvlietpolder.”

Ook het streven van D66 om de grenzen tussen coalitie en oppositie te doorbreken, wordt door het CDA met waardering ontvangen. De Haan: “Het CDA heeft zowel in de oppositie als in de coalitie ervaren dat te strakke grenzen knellend kunnen zijn voor het inhoudelijke debat, een gezonde meerderheidsvorming en de politieke cultuur.” Hij wil graag meewerken aan een samenwerking in de raad waarin kunstmatige tegenstellingen tot het verleden behoren.

Het CDA wil vanwege de continuïteit in bestuur en een minimale samenhang in beleidsvoorstellen wel duidelijkheid over de status van belangrijke documenten, zoals de Toekomstvisie Stad van Ontdekkingen, Programma Binnenstad, Programma Bereikbaarheid en de Woonvisie. “Ook een financieel kader met daarin o.a. afspraken over de lasten en de NUON-gelden en spelregels met betrekking tot het besluitvormingsproces zouden onderdeel moeten uitmaken van de nader te maken afspraken,” aldus De Haan die verder hoopt, dat ondanks het vastleggen van slechts een beperkt aantal inhoudelijke kaders, het CDA haar visie op een bereikbare, cultureel bruisende en daardoor economisch vitale stad zal kunnen herkennen in de opdracht waarmee het college haar werk aanvangt.”

Leiden Collegeonderhandelingen 2010


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×