D66 Zuid-Holland wil nut RGL opnieuw bespreken

De Provinciale Statenfractie van D66 Zuid-Holland roept Gedeputeerde Staten op om in overleg te blijven met de regio en Leiden over de openbaar vervoer problematiek in de regio: “Het gewijzigde politieke beleid in Leiden is een politiek gegeven, evenals de aanwezigheid van een bestuursakkoord met Leiden over de RijnGouweLijn. In deze nieuwe situatie is het juist goed om in gesprek te blijven. De reactie van gedeputeerde Asje van Dijk is te snel en te hard. Het nieuwe Leidse college heeft zijn plannen nog niet eens aan de provincie gepresenteerd. Het is voorbarig als de provincie direct de uitvoering overneemt”.

D66 Zuid Holland twijfelt al jaren zorgen of de aanleg van de RGL wel een goede zaak is. Om die reden was en is D66 Zuid-Holland geen voorstander van de RijnGouweLijn. Wennekers: “Er zijn al de nodige democratisch genomen besluiten genomen en als gevolg daarvan hebben diverse gemeenten met hun woningbouwplannen gerekend op de komst van de RijnGouweLijn. In het licht daarvan, maar ook in verband met de komende rijksbezuinigingen willen we dat Gedeputeerde Staten in breed overleg met de Leidse regio gaat bekijken of de RGL nog wel de beste en meest kosteneffectieve oplossing is voor de openbaar vervoer problematiek in de regio of dat er betere varianten aanwezig zijn.

Wenneker hoopt dat de provincie van de RGL geen prestigestrijd maakt: “Die kent alleen verliezers aan zowel Leidse kant als in de regio. Onze oproep aan Gedeputeerde Staten is dan ook: blijf in gesprek.”

Advertentie

Leiden Regio Collegeonderhandelingen 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×